Soru ve Cevaplarla 襤lgin癟 Bilgiler 4

– Yarasalar ni癟in kan emer? oumuz belki hayat覺m覺zda hi癟 yarasa g繹rmemiizdir. 羹nk羹 yarasalar insanlardan uzaklarda, genellikle maara kovuklar覺nda yaar ve geceleri zifiri karanl覺kta ortaya 癟覺karlar. Yarasalar tabiat覺n harikulade yarat覺klar覺ndan biridir. 襤nan覺lmaz 繹zelliklere ve 繹rnek bir toplumsal dayan覺maya sahiptirler. D羹nyada 900 deiik yarasa cinsi olduu biliniyor. Kan ile beslenmeleri insanlar覺n g繹z羹nde onlar覺 vampir ile 繹zdeletirmi, hep

Soru ve Cevaplarla 襤lgin癟 Bilgiler 3

– Ni癟in h覺癟k覺r覺r覺z? Akcierlerimiz kaburgalar覺m覺z覺n i癟inde birer torba gibi dururlar. Nefes ald覺覺m覺zda bu torbalar i癟erlerine alabildikleri kadar hava alarak ierler. G繹s羹m羹z羹 karn覺m覺zdan ay覺ran ve akcierlerimizin alt覺na bitiik b羹y羹k bir kas olan diyafram, b羹z羹erek cierlerimizin genilemesini salar, nefes almam覺za yard覺mc覺 olur. S羹ratli yemek yenildiinde, yutkunma neticesinde yemek ile birlikte bir miktar da hava al覺n覺r. H覺癟k覺r覺k, yiyecein

Soru ve Cevaplarla 襤lgin癟 Bilgiler 2

– Ev 癟i癟ekleri bize nas覺l zarar verebilirler? Evimizdeki bitkiler veya s羹s 癟i癟ekleri solunumlar覺nda g羹nd羹zleri havadaki karbondioksiti alarak oksijen verirler ama geceleri ise bizim gibi oksijen alarak karbondioksit verirler. Bu nedenle de 癟i癟eklerle ayn覺 odada uyuman覺n, havadaki oksijen azalaca覺 i癟in zararl覺 olabilecei konusunda genel bir inan覺 vard覺r. Asl覺nda bu dorudur ama san覺ld覺覺 kadar tehlikeli deildir. Konuyu

Soru ve Cevaplarla 襤lgin癟 Bilgiler – 1

– 襤ngiltere’ de trafik neden soldan akar ? Bir zamanlar herkes 襤ngilizler gibi yolun solundan gidiyordu. Bunun i癟in de 癟ok ge癟erli bir sebep vard覺. Y羹zy覺llarca 繹nce yolun kar覺s覺ndan gelenin dost mu, yoksa d羹man m覺 olduunu kestirmek m羹mk羹n deildi. 襤nsanlar覺n 癟ou sa ellerini kulland覺klar覺 i癟in, yolun solundan, duvar dibinden (yaya veya atla) giderek sol taraflar覺n覺 emniyete

En 襤lgin癟 Guinness Rekorlar覺

Brezilyal覺 Elaine Davidson rekorlar kitab覺na girmek i癟in v羹cuduna tam 1903 piercing yapt覺rd覺. Gen癟 kad覺n bu haliyle bir b羹y羹c羹 g繹r羹n羹m羹ne b羹r羹nmekle kalmad覺, ser癟e parma覺n覺 sokacak b羹y羹kl羹kte dilinde delik a癟may覺 da ihmal etmedi. Bir inli olan Dong Changsheng 26 Eyl羹l 2006 tarihinde 1.5 ton a覺rl覺覺ndaki bir arac覺 sadece alt g繹z kapaklar覺na yerletirilmi 繹zel bir kanca sistemi ile

Atlantis Hakk覺nda Hikayeler

Felaket tam iki dakika bile s羹rmemiti. Bu iki dakika i癟inde milyonlarca insan 繹lm羹, hayvan ve bitkiler yok olmu, geni b繹lgeler ortadan kalkm覺, d羹nyan覺n y羹z羹 ve iklimi bir daha gerisin geriye gelmeyecek ekilde deimiti. Bu Atlantisin batt覺覺 ve onunla beraber insan olunun d羹nyada meydana getirdii o y羹ksek uygarl覺覺n da yok olduu g羹nd羹. Olay Milattan 繹nce 8498

Melek Alfabesi – Enoch Alphabet

Ibranilerden 繹renilen Celestial ve Enochian Alfabelerine ayr覺ca Melek Alfabeleri de denir. Isan覺n 繹ld羹羹 eski zamanlarda arat覺rmac覺lar Melek H羹k羹mdarl覺klar覺 羹zerinde ciddi 癟al覺malar yapmaya balad覺lar. O zamanlar Hristiyanl覺k ve din 癟ok ciddi konulard覺. H羹k羹mdarlar kimin din hakk覺nda bilgi verip konuabilecei ve kimin konuamayaca覺 羹zerine s覺k覺 kurallar koymulard覺. Bu arat覺rmac覺lar gibi yasal olmayan yollardan 癟al覺malar yapmak h羹k羹met taraf覺ndan

Deep Web

Deep Web nedir? 襤lk olarak Deep Webnedir? sorusunu cevaplamak, yerinde bir balang覺癟 olacakt覺r. En basit anlamdaDeep Webi tan覺mlamak gerekirse, bireylerin a癟覺k hizmet verenarama motorlar覺arac覺l覺覺 ile ulaamayaca覺 sitelerin yer ald覺覺 sanal alan eklinde bir a癟覺klama yap覺labilir. Yani sizGoogle,Bing,Yahooya daYandexgibiarama motorlar覺taraf覺ndan yapaca覺n覺z aramalar ile birtak覺m web sitelerine ulaam覺yorsunuz. 襤te ulaamad覺覺n覺z bugizlisitelerin t羹m羹ne deDeep Web, yaniDerin Web deniyor.

Nemrut Da覺

“Kardelik rg羹t羹” Anadolu織dayd覺 Nemrut織un S覺rr覺 Nemrut Da覺 hep gizemli iddialara hedef oldu; hatta uzayl覺lar覺n gizli 羹ss羹 olduu bile iddia edildi; kesin olan tek ey dada bilinmeyen veya hen羹z kefedilmemi t羹nellerin olduu ve efsanevi Commagene Kral覺 I. Antiochos織un kay覺p mezar覺d覺r. Da覺n gizemi, 癟ok deiik alanlara y繹neliyor; H覺ristiyanl覺覺n burada balamas覺ndan tutun da, 襤sa織n覺n doumundaki simgesel anlama ve

Didim Tap覺na覺

Anadolu織da Bir Kehanet Merkezi imdilerde “Orakl”lar覺n yaad覺klar覺 veya ge癟erli olduklar覺 d繹nem M 700 ile MS 300 aras覺ndayd覺. S繹zc羹羹n 羹癟 anlam覺 vard覺r ya da 羹癟 eyi tan覺mlar; birinci anlamda “Orakl” tanr覺lar覺n konutuu kiidir, ikinci anlamda ge癟erli yani g羹ncel olan tap覺nak veya 癟ekinilen, sayg覺 duyulan tanr覺d覺r, 羹癟羹nc羹 anlamda ise tanr覺 taraf覺ndan kahin arac覺l覺覺 ile verilen cevapt覺r. Bat覺