3D Biyo Yaz覺c覺lar Yaralar覺 Tedavi Etmekte Kullan覺lacak

Biyo-bask覺, 3b bask覺 ileminin, canl覺 h羹crelerin hassas konumland覺r覺lmas覺yla, kompleks biyolojik yap覺lar覺n (doku, organ) katman katman oluturulmas覺d覺r. Biyolojik yap覺lar覺n oluturulmas覺nda; biyomimikri, otonom birleme ve mini doku yap覺 bloklar覺 gibi birka癟 yakla覺m mevcuttur. Biyolojik yap覺lar oluturulurken, h羹crelerin ilem s覺ras覺nda canl覺l覺覺n覺 koruyabilmesi gerekmektedir. Biyomimikri, h羹crelerin doas覺n覺n ve ilevselliinin incelenerek, ger癟ek biyolojik yap覺yla ayn覺 繹zellikleri ta覺yan biyolojik yap覺lar覺n 羹retilmesini hedefler. Otonom birleme, h羹crelerin birbirleriyle olan etkileimleri incelenerek, ger癟ek biyolojik yap覺yla ayn覺 yap覺sal 繹zelliklerin, h羹cre lokalizasyonunun ve doku ilevselliinin salanmas覺n覺 hedefler

3D yaz覺c覺lar覺nortaya 癟覺k覺覺n覺n 羹retim i癟in birdevrimolarak d羹羹n羹lmesiyle birlikte bu yaz覺c覺lar覺nsal覺kalan覺nda da 癟eitli yararlar覺 bulunuyor. Normalde hastalarda meydana gelen geniyaralar覺ntedavisi i癟in yine hastadan veya baka bir kiiden al覺nan derigreftlerininkullan覺lmas覺 gerekiyordu.Wake Forest Institute for Regenerative Medicine(WFIRM) kurumundan arat覺rmac覺lar hastan覺nkendi derisinden2 katman al覺p yaray覺yamayabilenyeni birbiyo yaz覺c覺gelitirdi.

3D yaz覺c覺lar ile deri grefti alma fikri son zamanlarda d羹羹n羹len bir konuydu. yle ki2014y覺l覺nda prototip bir makine derigreftleribas覺p bu greftleri yaran覺n boyutuna g繹re kesip hastan覺n yaras覺n覺 yamayabiliyordu. Gelien teknoloji ile bu alan daha da gelimeye balad覺.

Yeni gelitirilen biyo yaz覺c覺 son ekil olarak 繹nceki 2 prototopin baz覺 繹zelliklerini ta覺makta. Yeni cihaz, herhangi bir el cihaz覺ndan boyut olarak b羹y羹k olmakla birlikte hala hastane i癟i kullan覺m veta覺mai癟in uygun 繹zellikleri b羹nyesinde bar覺nd覺r覺yor. Tekerleklerisayesinde rahatl覺kla yatak yan覺na ta覺nabiliyor ve hasta bu yaz覺c覺n覺n alt覺na yat覺yor.Ayr覺ca daha 繹ncedenToronto niversitesi’nde gelitirilen3D deri yaz覺c覺s覺nag繹redaha avantajl覺olacaa benziyor.

nceki prototipler gibi yeni gelitirilen bu cihaz da hastan覺n kendih羹crelerinikullan覺yor ve bu sayede dokuretlerinin繹n羹ne ge癟ilmi oluyor. 襤lk olarak hastan覺n derisinden k羹癟羹k bir biyopsi al覺n覺yor ve al覺nan biyopsidenfibroblastvekeratinositad覺 verilen 2 farkl覺 deri h羹cresi izole ediliyor.Fibroblastlaryaralar覺n onar覺m覺ndan sorumlu esas h羹creler olarak kar覺m覺za 癟覺k覺yor.Keratinositlerise derinin en d覺 katman覺nda bulunan h羹cre gruplar覺n覺 oluturuyor.

Al覺nan biyopsi 繹rneinde bu h羹creler s羹rekli 羹retiliyor ve say覺lar覺 art覺r覺l覺yor. Daha sonrahidrojelad覺 verilen bir madde ile kar覺t覺r覺l覺pbiyo yaz覺c覺i癟in gerekli olan m羹rekkep oluturuluyor. Cihaz 繹nceki prototiplerden bu k覺s覺mda ayr覺l覺yor. nceki cihazlar gibi yamay覺 direk olarak yaran覺n 羹zerine kapatmak yerine 羹zerinde bulunan3 boyutlu lazer taray覺c覺s覺ile yaray覺 tar覺yor ve yaran覺n topolojosini 癟覺kar覺yor. Daha sonra bu bilgileri kullanarak yaran覺n derin k覺s覺mlar覺n覺 fibroblastlar ile daha y羹zeyel ve 羹st k覺s覺mlar覺n覺 ise keratinositler ile kapat覺yor.

Yeni y繹ntem cildin kendini onarma mekanizmas覺n覺 taklit etmekle birlikte yara iyilemesini de h覺zland覺r覺yor. Arat覺rma yapan ekip, fareler 羹zerindeki deneylerinde g繹zlemleyerek yeni derinin yaran覺n merkezinden d覺ar覺ya doru ekillenmeye balad覺覺n覺 tespit etti. nemli olan husus isebu y繹ntem sadece hastan覺n kendi h羹creleri kullan覺ld覺覺ndabaar覺l覺 oluyor; yap覺lan deneylerde farkl覺 deneklerden al覺nan dokular organizma taraf覺ndan reddedildii g繹zlemlendi.

Arat覺rman覺n yard覺mc覺 yazar覺James Yoohastan覺n kendi h羹creleri kullan覺ld覺覺nda bu uygulaman覺n yara iyilemesine b羹y羹k katk覺 salad覺覺n覺 ve iyileme s羹recinin 癟ok daha fazlah覺zland覺覺n覺belirtti. Ayr覺ca Yaralar覺 tedavi etmek ve iyilemelerine yard覺mc覺 olmak i癟in piyasada bir癟ok yara iyiletirici 羹r羹n olduunu belirten Yoo, bu 羹r羹nlerin asl覺nda cilt oluumuna dorudan katk覺dabulunmad覺覺n覺da ekledi.

Arat覺rmac覺lar gelien teknoloji ile birlikte bu tarz cihazlar覺nyan覺khastalar覺,diyabetikyaralara sahip hastalar ve derin yaralara sahip olan kiilere b羹y羹k kolayl覺klar getirecei g繹r羹羹nde.

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.