Ak覺ll覺 Telefonlarda Sismik A Uygulamas覺

MyShake adl覺 bu uygulama Columbia niversitesinden arat覺rmac覺lar ile Deutsche Telekom taraf覺ndan ortaklaa ger癟ekletirilen bir arat覺rma projesi kapsam覺nda gelitirilmi. Bunun i癟in ak覺ll覺 telefonlar sars覺nt覺lar覺 tespit edebilmek amac覺yla hareketi alg覺layan bir ivme繹l癟er ile birlikte baz覺 algoritmalarla donat覺lm覺. Uygulama telefonunuzun cebinizde ya da elinizde iken sallanmas覺yla oluan hareketler ile depremin neden olduu sars覺nt覺lar覺 birbirinden ay覺rt edebiliyor.

Arat覺rmac覺lar MyShakei denemek i癟in depremde oluan sars覺nt覺lar覺 yapay ortamda 繹zel masalarda oluturarak ak覺ll覺 telefonlar覺 bu masalar覺n 羹zerine yerletirmi. Science Advancete 12 ubatta yay覺mlanan bu arat覺rmaya g繹re, uygulaman覺n merkez 羹sse 10 kilometreye kadar yak覺n b繹lgelerde, 5 ve 羹zeri b羹y羹kl羹kteki depremleri kaydedebilecei belirtiliyor. cretsiz uygulama imdilik yaln覺zca Android iletim sistemi i癟eren telefonlarda kullan覺labiliyor olsa da yak覺n zamanda uygulaman覺n iOS s羹r羹m羹n羹n de piyasaya 癟覺kaca覺 belirtiliyor. Sismik alar konumlar覺 belirli olan yer hareketi istasyonlar覺n覺 y繹netmeye yar覺yor. Bu istasyonlar覺n durumu, veri iletiimi ve dier deikenler hakk覺nda bilgi sal覺yorlar.

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir