Antik M覺s覺r’ 覺n Gizemleri

Antik M覺s覺r D羹nya’ n覺n en b羹y羹k uygral覺klar覺ndan biridir. Yakla覺k 3000 y覺ll覺k bir 繹mr羹 oldu. Antik D羹nya’ n覺n 7 harikas覺ndan ikisini inaa ettiler.

襤lki Giza Piramitleri ve ikinci antik harikas覺 da 襤skenderiye Feneri idi.

襤skenderiye Feneri ( Pharos )

Pharos olarak bilinen bu fener devasa bir b羹y羹kl羹kte idi. Ge癟miten gelen baz覺 bilgilere g繹re 襤skenderiye Fenerinin 50km 繹teden g繹r羹lebildii s繹ylenmektedir.
襤skenderiye Feneri yap覺ld覺覺 d繹neme g繹re teknoloji ve mimari olarak tam bir ah eserdi.M.. 3. y羹zy覺lda inaa edilen fener Antik M覺s覺r’覺 fetheden B羹y羹k 襤skender’in kurduu yeni bakentin ba tac覺 idi.

襤skenderiye hereyden 繹te d羹nyan覺n g繹rd羹羹 en m羹kemmel bir ehirdi. B羹y羹k 襤skender ehrin ne kadar g羹癟l羹 olduunu g繹stermek istiyordu bu y羹zden de bir kent simgesi olarak Pharos yani 襤skenderiye Feneri inaa edildi.
Fakat M覺s覺r’ 覺n g羹c羹 azald覺覺nda 襤skenderiye’ nin mehur feneride harap olmaya balad覺. Alt覺ndaki toprak yava yava denize kar覺t覺 ve 14. y羹zy覺lda yaanan bir depremden dolay覺 y覺k覺ld覺.
G羹n羹m羹zde Pharos’ un 襤skenderi Liman覺n giriinde suyun 7 metre alt覺nda kaybolduu d羹羹n羹lmektedir.

Frans覺z bir arkeolog ekibi feneri tekrar kesfetmeye 癟al覺覺yor ve ipu癟lar覺 i癟in en yeni teknolojileri kullanarak deniz yata覺n覺 tar覺yorlar.Ama癟lar覺 al覺nan bilgilerle feneri dijital olarak yeniden inaa etmek.
襤lk bulgulara g繹re yakla覺k 3000 civar覺 granit blok deniz yata覺n覺n 12 d繹n羹ml羹k bir alana yay覺lm覺 durumda bulundu.
Bu bilgilere dayanarak dijital ortamda haz覺rlanan Fener’in en ger癟ek癟i g繹r羹nt羹s羹 aa覺dad覺r. Yaz覺 i癟inde g繹sterilen dier resimler ise ge癟mite resmedilen 癟izimlerdir.

Abydos Tekneleri

Iss覺z bir ortamda k覺y覺dan uzak bir noktada 癟繹l kumlar覺n覺n alt覺nda hayalet bir tekne filosu bulmak kesinlikle beklenmedik bir durumdur.

5000 y覺ld覺r bu teknelerden kimsenin haberi yoktu. Tekneleri oraya neyin getirdii hala arat覺lmaktad覺r.Bulunduklar覺 nokta nil nehrine 癟ok uzak bir yerdir ve nehrin bu tekneleri buraya kadar s羹r羹klemesi imkans覺z olarak d羹羹n羹lmektedir.

Yap覺lan kaz覺larda tam 14 tekne bulunmu olup, bu teknelerden kalan ahap par癟alar覺na g繹re teknelerin boyutunun 18mt civar覺nda olduu belirlenmitir.
B羹t羹n tekneler 癟ok dikkatli bir ekilde yan yana paralel olarak yerletirilmi halde bulunmutur. Ayn覺 zamanda bu tekneler kefedilen en eski filo konumundad覺r.
Dijital ortamda haz覺rlanan grafik bilgilerine g繹re teknelerin basit bir tekne olmad覺覺 ve 30 k羹rek癟iyi i癟ine alabilecek bi癟imde oluturulmu k羹rek癟i tekneler olduu kefedilmitir.

Bu 14 tekne yap覺l覺 bi癟imine ve b羹y羹k bir maliyeti olaca覺ndan firavuna ait olduu d羹羹n羹lmektedir. Etraf覺nda yap覺lan kaz覺larda i癟inde yiyecek ve bira olan 癟繹mlekleri ortaya 癟覺karm覺t覺r.
Ayr覺ca hemen yak覺n覺nda b羹y羹k bir harabe ekilde bir yap覺 bulunmutur ve varsay覺ma g繹re bu noktada ayinler d羹zenleniyormu. Teknelerin ayin i癟in haz覺rlanan dini bir ifadenin par癟as覺 olduu d羹羹n羹l羹yor.
Bu b繹lgedeki yap覺lar b羹y羹k piramitlerden yakla覺k 200 y覺l 繹nce M.. 2700 y覺llar覺 civar覺nda yap覺lm覺. Yap覺lan incelemelere g繹re tekneler tulalar ile bir lahit mezar gibi kapat覺lm覺t覺r.
B羹t羹n bu tulalarda beyaz bir s覺va ile kaplanm覺 bir durumdad覺r. K覺sacas覺 bu 14 tekneden oluan bir tekne mezarl覺覺 olarak d羹羹n羹lmektedir. Ayn覺 zamanda bu yap覺lara yakla覺k 1,5 km uzakl覺kta ayn覺 zaman aral覺覺nda yap覺lm覺 bir ilgin癟 yap覺 daha kefedilmitir.

M覺s覺r覺n ilk firavunlar覺ndan birine ait bir mezar olduu anla覺lm覺t覺r. Bu bilgilere g繹rede bu teknelerin firavunun son yolculuunda onurland覺r覺larak g繹m羹ld羹羹ne inan覺lmaktad覺r.

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.