ASCII (American Standart Code For Information Interchange)

Harf, karakterleri vb. tan覺mlamak i癟in evrensel olarak kullan覺lan say覺lar k羹mesidir.

Latin alfabesi 羹zerine kurulu 7 bitlik bir karakter k羹mesidir. 襤lk kez 1963 y覺l覺nda ANSI taraf覺ndan standart olarak sunulmutur.

ASCII’de 33 tane bas覺lmayan kontrol karakteri ve 95 tane bas覺lan karakter bulunur. Kontrol karakterleri metnin ak覺覺n覺 kontrol eden, ekranda 癟覺kmayan karakterlerdir. Bas覺lan karakterler ise ekranda g繹r羹nen, okuduumuz metni oluturan karakterlerdir.

Geniletilmi ASCII karakterler ek karakter talebini kar覺lar. Geniletilmi ASCII’de (aa覺daki grafikte g繹r羹nt羹lenen 0-32 aras覺 say覺lar) yer alan 128 karaktere ek olarak 128 karakter daha bulunur, b繹ylece toplam karakter say覺s覺 256’ya ula覺r. Bu ek karakterlerle bile, bir癟ok dilde 256 karaktere kat覺lamayan simgeler vard覺r. Bu nedenle, b繹lgesel karakter ve simgeleri kar覺lamak i癟in ASCII 癟eitlemeleri vard覺r.

rnein, Kuzey Amerika, Bat覺 Avrupa, Avustralya ve Afrika dillerine ait yaz覺l覺m programlar覺nda ISO 8859-1 olarak da bilinen ASCII tablosu kullan覺l覺r.

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.