Atlantis Hakk覺nda Hikayeler

Felaket tam iki dakika bile s羹rmemiti. Bu iki dakika i癟inde milyonlarca insan 繹lm羹, hayvan ve bitkiler yok olmu, geni b繹lgeler ortadan kalkm覺, d羹nyan覺n y羹z羹 ve iklimi bir daha gerisin geriye gelmeyecek ekilde deimiti.
Bu Atlantisin batt覺覺 ve onunla beraber insan olunun d羹nyada meydana getirdii o y羹ksek uygarl覺覺n da yok olduu g羹nd羹. Olay Milattan 繹nce 8498 y覺l覺n覺n 6 Haziran覺nda yerel saatle tam saat 19da meydana gelmiti.

Nereden geldii belli olmayan yabanc覺 bir g繹ksel cisim birden bire kuzey bat覺 ufkunda belirmiti 30簞 eilimli d羹z bir y繹r羹nge izleyerek 1000 metre uzunluunda bir cisim b羹y羹k bir h覺zla d羹nyaya doru geliyordu, ilk 繹nce ufak kayan bir y覺ld覺z gibi. 30 saniye sonra bir kuyruklu y覺ld覺z kadar b羹y羹k. 60 saniye sonra g羹ne kadar parlak ve yak覺c覺.
Kuzey bat覺dan 33 enlem derecesi y羹ksekliinde sessizce Kuzey Amerika k覺y覺lar覺na yakla覺yordu, burada bug羹n G羹ney Karolina eyaletinin Charleston ehri vard覺r.

襤nan覺lmaz bir h覺zla g繹ksel cisim youn hava katmanlar覺 i癟ine dalma, s羹rt羹nme y羹z羹nden s覺cakl覺覺 20 000 dereceye kadar 癟覺kt覺. O anda parlakl覺覺 o kadar m羹thiti ki g繹羹 100 g羹neten daha fazla ayd覺nlat覺yordu. Ona bakan g繹zler bir an i癟inde k繹r oluyordu. Fakat zaten g繹rseler de o g繹zler i癟in yaayacak fazla bir zaman kalmam覺t覺, bu yak覺c覺 覺覺覺n 覺覺nlar覺 bir ka癟 saniye i癟inde yoluna 癟覺kan her eyi yak覺p k羹le 癟evirmiti.

襤s覺n覺n etkisi alt覺nda g繹ksel cisim 200 kilometre y羹kseklikte patlad覺 ve binlerce k覺zg覺n ate par癟as覺 d羹nyan覺n 羹zerine serpildi, her tarafa 繹l羹m ve y覺k覺m sa癟arak.
En b羹y羹k iki par癟a ise Porto Rikonun kuzey dousunda Atlantik Okyanusuna d羹t羹. 30.000 Hidrojen bombas覺n覺n patlama g羹c羹ne eit olarak yery羹z羹n羹n kabuunu denizin dibine indirdiler. Trilyonlarca ton k覺zg覺n, adal覺 ak覺c覺 Magma yery羹z羹n羹n i癟ine girdi, buhar haline gelen deniz suyu ile birleerek atmosfere kadar y羹kseldiler. Meydana gelen bulutlar 30 kilometre y羹kseklere kadar 癟覺kt覺lar.
Patlaman覺n sesi yer k羹resinin etraf覺nda her yerden iitilecek kadar kuvvetliydi. G繹z kamat覺r覺c覺 覺覺k ta 2000 kilometre ilerilere kadar geceyi g羹nd羹ze 癟evirmiti. Bin metre y羹kseklikteki bir dalga denizlerin 羹zerinden ge癟ti. K覺talar覺n k覺y覺lar覺n覺, adalar覺 suya bast覺 ve b羹t羹n ekili araziyi yok etti, fakat as覺l Okyanusun ortas覺nda, efsanelerin adas覺 Atlantis b羹t羹n zenginlii, kudreti ve k羹lt羹r羹yle denize g繹m羹lm羹t羹 ve insanl覺覺n uygarl覺k tarihi yeniden s覺f覺rdan balamak zorunda kal覺yordu.

Acaba bu felaketin nedeni neydi ? Adonis grubunun k羹癟羹k bir gezegeni g羹ne etraf覺ndaki y繹r羹ngesinde giderken birden bire d羹nyan覺n 癟ekim alan覺na girmi ve bunun sonucu olarak da bu feci 癟arp覺ma meydana gelmiti.
Tabii b羹t羹n bunlar Alman fizik癟isi, y羹ksek m羹hendis Otto Muckun Atlantis adas覺n覺n yok oluu hakk覺nda ortaya att覺覺 bir hipotezdir.

Otto Muck m羹thi hayal g羹c羹ne sahip bir adamd覺, fakat ona yaln覺z hayal sever demek haks覺zl覺k olur, 癟羹nk羹 o 2000den fazla yeni bulu yapm覺 ve bunlar覺n patentlerini alm覺 bir adamd覺r. 襤kinci D羹nya Sava覺nda denizalt覺 gemilerini solunga癟 (Snorkel)ini de bulan oydu ve Almanlar覺n 羹nl羹 roket arat覺rma merkezi Peenem羹nde de 癟al覺m覺t覺 Otto Muck b羹t羹n hayat覺 boyunca insanlar覺 M 繹 2400 y覺l覺ndan beri urat覺ran b羹y羹k bir muamma ile. Atlantisin yok oluu ile ilgilenmiti 繹l羹m羹nden bu kadar y覺l sonra Almanyada Econ Kitabevi Atlantis 羹zerine her ey ad覺nda bir yap覺t覺n覺 yay覺nlam覺t覺r.

Herey, M 繹 427den 347 y覺l覺na kadar yaam覺 olan 羹nl羹 Yunan filozofuPlatoile balam覺t覺.
Plato 繹l羹m羹nden k覺sa bir s羹re 繹nce Timaros ve Krit覺as adl覺 iki kitap yazm覺t覺. 襤te bunlarda ilk kez olarak bir Atlantis adas覺ndan s繹z ediliyordu ve bu ada 癟ok eski zamanlarda dehetli bir felaketin kurban覺 olmutu.

Atlantit Platoya g繹re Herk羹l羹n s羹tunlar覺 繹n羹nde idi, bu da o zaman Cebel羹tar覺k Boaz覺na verilen add覺. Bu ada K羹癟羹k Asya ile Kuzey Afrikan覺n toplam覺ndan daha b羹y羹kt羹. Olaan羹st羹 bitek bir 羹lke idi ve burada senede iki kez 羹r羹n al覺n覺yordu. Burada Hindistan cevizi palmiyeleri ve muz yetiiyor, filler, krokodiller ya覺yordu. Bakentin 癟ap覺 23 kilometreyi ge癟iyor ve i癟inde alt覺nla parlayan saray ve tap覺naklar覺 bulunuyordu. Plato burada bahar a癟m覺 geni bir k羹lt羹rden, 繹rnek olacak ekilde konulan ve uygulanan kanunlardan s繹z ediyordu.

Atlantis adal覺lar覺n覺n sava g羹c羹 de 繹nemliydi: 480 000 piyadesi 120 000 s羹varisi, sava arabalar覺nda savaan 160.000 askeri. 240 000 sava gemicisi, t羹m olarak silah alt覺nda bir milyon eri vard覺. Sonra birden o m羹thi felaketle kar覺la覺nca ki o Platoya g繹re bir tek g羹n ve bir tek gece s羹rm羹t羹 Atlantis t羹m羹 ile denize g繹m羹lm羹t羹.
Atlantis ile ilgili s繹ylenen eylerin en eskisi Platonun yazd覺klar覺d覺r. Bundan sonraki b羹t羹n 繹yk羹ler Platonun s繹zlerinden al覺nm覺t覺r. Fakat Plato da bu bilgileri ikinci elden alm覺t覺r. O bunlar覺 bir akrabas覺 olan Kritiastan iittiini yazmaktad覺r. O da b羹y羹k babas覺ndan, bu ise 羹nl羹 Yunan devlet adam覺 ve kanun yap覺c覺s覺 Solondan iitmitir, ki Solon Platonun doumundan 100 y覺l 繹nce 繹lm羹t羹. Solon a gelince, o bu bilgiyi Saisteki M覺s覺rl覺 bir tap覺nak katibinden. Firavunlar覺n 羹lkesine yapt覺覺 bir gezi s覺ras覺nda 繹renmiti.
Platonun 20 sayfal覺k Atlantit yk羹s羹nden g羹n羹m羹ze kadar 25.000 yay覺m yap覺lm覺t覺r. Yazarlar ve bilim adamlar覺, gemiciler ve gaipten haber verenler, bilginler ve arlatanlar hep bu batan esrarengiz Atlantis adas覺n覺 aram覺 durmulard覺r.

Bulanlar da olmutur Adriyatikte, Spitzbergen yak覺n覺nda. 襤sve癟te, Seylan adas覺 繹n羹nde. 襤spanya k覺y覺lar覺 繹n羹nde, Britanyada. Pomeran-vada, hatta. B羹y羹k Sahran覺n ortas覺nda
Alman Papas覺 l羹rgen Spanuth Atlant覺sin Helgoland ile eit olduunu ortaya atarak epey bir heyecan uyand覺rm覺t覺.
Baka arat覺rmac覺lar da, Atlantisin bat覺覺n覺n asl覺nda Girit adas覺ndaki Minoik k羹lt羹r羹n羹n, yakla覺k Milattan 1500 y覺l 繹nce y覺k覺l覺覺ndan baka bir ey olmad覺覺n覺 iddia etmilerdir.
O zaman Ege Denizindeki volkanik Santorin adas覺 birka癟 kuvvetli patlama ile havaya u癟mutu ve 100 metre y羹ksekliinde bir met (gel) dalgas覺 yak覺n覺nda bulunan Girit adas覺n覺n k覺y覺lar覺n覺 癟繹le 癟evirmiti (Bilim ve Teknik bu hipotezden iki yaz覺 halinde 2, cildinde s繹z etmitir).

Amerikan dalg覺癟lar覺 Atlantisi Androsun k覺y覺lar覺 繹n羹nde bulduklar覺n覺 (Bahama adas覺) sanm覺lard覺r. Onlar Kristal kadar berrak sularda kiklopik duvar kal覺nt覺lar覺 ve s羹tunlar g繹rm羹lerdir. 襤in as覺l garip taraf覺 bu noktan覺n Amerikan falc覺s覺 Edgar Goceyin 40 y覺l 繹nce Atlantisin 1969 y覺l覺nda tekrar ortaya 癟覺kaca覺n覺 s繹ylemi olduu yer olmas覺yd覺.
Batm覺 k覺talar覺n d羹nyan覺n bir癟ok yerlerinde izlerine rastlar覺maktad覺r. O bak覺mdan bu o kadar hayret verici bir ev deildir. Son buz devrinin sonundan beri, yakla覺k M . 7000. Avrupan覺n geni k覺s覺mlar覺 羹zerine yay覺lan buz 繹rt羹s羹n羹n eriyen sular覺, su d羹zeyini 200 metre y羹kseltmilerdir. Bu y羹zden o zaman al癟akta bulunan k覺y覺 eritleri ve 羹lkeler deniz taraf覺ndan su alt覺na al覺nm覺t覺r, bunlar覺n aras覺nda 羹zerinde insanlar覺n oturduu karalar da vard覺r 繹rnein 襤ngiltere o zaman daha bir ada deildi, Kuzey Denizi karayd覺. Taym覺, Renin bir koluydu, 襤talya bir kara par癟asiyle Kuzey Afrika ile birleikti.

Daha sonra bin y覺l da bir癟ok kara par癟alar denize d羹t羹ler Hollandadaki Zuidersee 13, y羹zy覺lda bir deniz basmas覺 y羹z羹nden meydana geldi. Almanyada Wilhelmshavendeki 襤ade K繹rfezi 1511 y覺lina kadar s羹r羹len bir arazi idi. Helgoland覺n 1649da yap覺lm覺 bir haritas覺, ileriye doru 癟覺kan kum k覺y覺s覺n覺n o zaman ona ada ile bal覺 olduunu g繹sterir.
B羹t羹n bu denize batan yerler ve karalar覺n ortak bir taraf覺 vard覺r, hepsi k覺talar覺n k覺y覺 b繹lgelerinde s覺 denizlerdedirler. Atlantis ise Platova g繹re uzakta Okyanusun ortas覺nda idi. Oradan o b繹yle yaz覺yor 繹teki adalara gidilebilirdi ve onlardan da kars覺lar覺ndaki k覺taya ge癟ilebilirdi.

繹teki adalar denince herhalde Karibi adalar覺 ve Bahamalar, k覺ta denince ise Amerikan k覺tas覺 s繹z konusu olacakt覺r 繹yleyse Atlantis Amerika ile Avrupa aras覺nda olmal覺d覺r, bug羹n Azor adalar覺n覺n bulunduu yer de. Azorlar Atlantik Okyanusun i癟inden kuzeyden g羹neye uzanan muazzam denizalt覺 da s覺rtlar覺n覺n denizden d覺ar覺 癟覺kan en y羹ksek sivrilerinden baka bir ey deildir.

Azorlar b繹lgesinde dalar 500 kilometre geni ve 1000 kilometre uzun bir d羹zl羹k halinde geniler. Bu d羹zl羹k denizden yaln覺z 3000 metre derinliktedir, oysa Atlantik Okyanusunun iki yan覺nda 7000 metre kadar bir derinlii bulur
Otto Mucka g繹re bu s覺rf bir zamanlar batm覺 olan Atlantis adas覺d覺r. Kozmik bir felaket, d羹nya ile Adonis Grubundan bir Planetoidin 癟arp覺mas覺 onun yok olmas覺na neden olmutur. Bununla ilgili olarak o daha bir 癟ok kan覺tlar ileri s羹rer.

1931de G羹ney Karolina Eyaletinin havadan fotoraflar覺 al覺nd覺覺 zaman, deerlendiriciler k繹kenlerini bir t羹rl羹 anlayamad覺klar覺 3000den fazla krater saptad覺lar. Bunlar覺n aras覺nda 100 taneden fazla 癟ap覺 1.5 kilometreden fazla olan huni vard覺. Bu huni tarlas覺 156.000 kilometre karelik bir alan覺n 羹zerine da覺lm覺t覺, ki bu 繹rnein Almanyada Bavyera eyaletinin iki kat覺nda bir y羹z 繹l癟emdir. Merkez Atlantik k覺y覺lar覺ndaki Charleston bunlar覺n yak覺nlar覺nda bulunuyordu, art覺k muazzam bir meteroit 癟arpmas覺n覺n bunlara sebep olduu su g繹t羹rmez derecede doru idi. Porto Riko b繹lgesinde olaan羹st羹 b羹y羹k iki derin deniz 癟ukuru Planetoidin iki muazzam par癟as覺n覺n 癟arpmas覺ndan ileri gelmiti. Muckun hesaplar覺na g繹re bu par癟alar覺n en az覺ndan 10 kilometrelik bir 癟ap覺 olmal覺d覺r.
Bu par癟alar yery羹z羹n羹n kabuunu delmiler ve bunlar覺n o muazzam 癟arp覺覺 ile kabuk bir fermuar (z覺rz覺r) gibi ikiye a癟覺lm覺t覺. Meydana gelen 癟atlak hemen hemen Atlantis adas覺na kadar erimiti.
S覺v覺 ate halinde kayalar yerin i癟inden atmosfere f覺rlay覺nca bir boluk meydana geldi ve 癟atla覺n iki taraf覺nda yer kabuu 3000 metre derinlie oturdu Atlantit denize g繹m羹lm羹t羹. Bunu bir dizi felaketler izledi. Y羹kselen lav k羹lleri ve buhar haline gelmi olan deniz suyu 30 kilometre y羹kseklikte bir bulut duvar覺 oluturdu, bu da Alize r羹zgarlar覺 taraf覺ndan douya Avrupaya, Afrikaya ve Asyaya doru s羹r羹ld羹
襤te Tufan balam覺t覺
40 g羹n ve 40 gece diyordu. Kutsal kitap, durmadan yamur yad覺 ve 150 g羹n su yery羹z羹nde kald覺 ve canl覺 ne varsa, hepsini 繹ld羹rd羹. Otto Muckun, hesaplar覺na g繹re bu olduk癟a g羹venilebilir bir s羹re idi.
Ayn覺 zamanda 繹ld羹r羹c羹 muazzam bir gaz bulutu da yery羹z羹n羹 sard覺 ve yerin i癟inden gelen gazlarla o b繹lgelere erienleri havas覺zl覺ktan 繹ld羹rd羹ler.

Burada d羹nyada eski zamanlardan beri 癟繹z羹lmeyen bir muamman覺n 癟繹z羹m羹n羹n de bulunduu san覺lmaktad覺r Sibiryadaki Mammut fillerinin mezarl覺覺.
Orada sonsuz donmu bir zemin 羹zerinde zaman覺m覺zda bulunmayan bu eski 癟alara ait hayvan devleri bulunmutu, bunlar souktan o binlerce kilometre yol i癟in o kadar iyi konserve olmulard覺 ki, sanki daha d羹n 繹ld羹klerine inan覺labilirdi.
Bu muazzam hayvanlar覺n bu ani 繹l羹mlerine ne sebep olmutu ? Bu hayvanlar uzmanlar taraf覺ndan incelendi. Tan覺 Hepsi havas覺zl覺ktan boularak 繹lm羹lerdi. Herhalde 繹l羹m herhangi bir d覺 yaralanma meydana getirmeden ani olmu olmal覺yd覺. Hayvanlar覺n karn覺nda son yedikleri yemeyin kal覺nt覺lar覺 vard覺 Sivri u癟lu 癟am yapraklar覺yla k覺z覺laa癟 yapraklar覺.
Fakat bu aa癟lar hayvanlar覺n bug羹n bulunduu yerde yoktu. Onlar 3500 kilometre daha g羹neyde bulunan b繹lgelerde 癟ok daha m羹layim olan bir iklimde b羹y羹yorlard覺. Eer mamutlar orada 繹lseydi, cesetleri 癟ok ge癟meden tefess羹h edecek ve biz yaln覺z iskeletlerini bulmu olacakt覺k.

Burada iklimi bir sanat i癟inde bu kadar deitirebilen bir ey olmal覺yd覺.
Muck, bunu da a癟覺klayabilmektedir Planeoidin yery羹z羹ne o iddetli 癟arp覺覺, d羹nyam覺z覺n ekseninin yerinin deimesine sebep olmu. Kutup noktas覺 yerinden oynam覺, ve 3500 kilometre uzaklara gitmitir. Onun eskiden bulunduu yerde bug羹n manyetik kutbu ad覺n覺 verdiimiz kutup noktas覺 bulunmaktad覺r. Sonu癟 Bunun 羹zerine iklim bir an i癟inde deiti ve zehirli bulutlar覺n etkisiyle boulan mamutlar ayn覺 zamanda doal bir buzdolab覺nda konserve oldular. Yedikleri eylere gelince felaketten 繹nce bu b繹lgelerde tabii 癟amlar, k覺z覺l aa癟lar ve daha baka aa癟lar vard覺.
Otto Muck hayret verici kan覺tlar覺n覺n zincirine baka bir halka daha ekler. Bu da Golfstreamdir. Ger癟ek udur ki. Bat覺 Avrupa m羹layim iklimini her eyden 繹nce bu doal s覺cak su kaloriferinden almaktad覺r. B繹ylece 襤ngiltere Adalar覺 yakla覺k olarak 10簞Clik ortalama bir y覺ll覺k s覺cakl覺a sahip olur. Oysa Okyanusun ayn覺 kuzey enlemde bulunan ve s覺cak bir su ak覺m ile iklimi 覺l覺klamayan Labradorun y覺ll覺k ortalama s覺cakl覺覺 0簞Cdir.

imdi Muck soruyor? Acaba neden Golfstrime ramen yakla覺k M 7000 y覺l覺nda bitmi olan buz devri, 襤ngiliz adalar覺n覺n, Kuzey Almanyan覺n, 襤skandinavyan覺n daha geni k覺s覺mlar覺n覺 sonsuz buzla 繹rtebilmitir?
Onun cevab覺 a覺rt覺c覺d覺r: 羹nk羹 o zaman Golfstrim Avrupaya kadar gelemiyordu Meksiko K繹rfezinden 癟覺kan, bu ak覺nt覺 yar覺 yolda ge癟emeyecei doal bir duvarla kar覺la覺yordu:Bu 1000 kilometre uzun ve 500 kilometre geniliinde Atlantis Adas覺 idi.
Ak覺nt覺 bat覺 k覺y覺s覺na 癟arp覺yor ve oradan sonsuz bir dola覺m yapmak 羹zere, geldii yere, Karibilere d繹n羹yordu Ancak Atlantitin batmas覺 羹zerine Golfstrimin Avrupaya doru yolu a癟覺ld覺. Bu 覺s覺t覺c覺 deniz ak覺nt覺s覺n覺n etkisi alt覺nda. 襤ngiliz Adalar覺nda ve Kuzey Avrupada buzlar erimeye balad覺, bu binlerce y覺l覺 i癟ine alan ve bug羹n bile hala tamam覺yle bitmi say覺lamayan bir olayd覺r.
Avrupa k覺y覺lar覺ndaki y覺lan bal覺klar覺n覺n bile o garip gezileri Muckun kuram覺na hayret verecek derecede uygun gelmektedir. Bilindii gibi bu y覺lan bal覺klar覺 Sargasso Denizinde 癟iftleir ve yumurtlarlar, buras覺 Bat覺 Atlantik Okyanusunda etraf覺n覺 Golfstrimin dolat覺覺 ve 羹zeri youn bir deniz yosunu kitlesi taral覺ndan 繹rt羹lm羹 bir deniz y羹zeyidir. 襤lerini bitiren y覺lan bal覺klar覺 Golfstrimin s覺cak sular覺yla kendilerini Avrupaya doru s羹rd羹r羹rler Avrupaya eriince orada k羹me par癟alan覺r. Erkekleri denizde kal覺rken diileri nehirler boyunca i癟erlere girerler ve cinsel olgunlua erimeleri i癟in ihtiya癟 g繹sterdikleri 5 y覺l s羹reyle tatl覺 sularda kal覺rlar.
Sonra erkekleriyle beraber, 癟iftlemek ve yumurtlamak i癟in Sargosso denizine doru o uzun ve tehlikeli d繹n羹 yolculuuna giriirler.
Asl覺nda binlerce mil uzakta olan Avrupaya gelmeleri anla覺lmaz ve kavrams覺z gibi g繹r羹n羹r. 襤 akal Otto Muck bunun da cevab覺n覺 bilmektedir Eskiden y覺lan bal覺klar覺 uzak Avrupaya doru s羹r羹lm羹yorlard覺. Golfstrim onlar覺 癟ok daha yak覺n olan Atlantis k覺y覺lar覺na getiriyordu
Atlantis batt覺ktan ve Golfstrim yolunu Avrupaya doru 癟evirdikten sonra y覺lan bal覺klar覺 da i癟g羹d羹sel olarak onu izlediler ve bug羹ne kadar da Atlantisi unutamad覺lar 襤癟g羹d羹leri binlerce y覺l s羹rd羹 ve onlar覺 hala b繹yle anlams覺z bir ekilde davranmalar覺na zorlar, diyor Muck. Kozmik felaketin bir sonucu olarak havaya kar覺an muazzam lav ve k羹l y覺覺nlar覺. Muckun hesaplar覺na g繹re. 2000 y覺l s羹reyle Avrupay覺 karanl覺a bomutur.

襤覺k y羹z羹 g繹remeyen bitkiler renk pigmentlerim kaybettiler ve soldular. ok az a癟覺k 覺覺a 癟覺kan insanlar gibi Muckun d羹羹ncesine g繹re kal覺nt覺lar覺n覺 G羹ney Fransadaki mayaralarda bulduumuz ve bug羹nk羹 soluk benizli Avrupal覺lar覺 meydana getiren asl覺nda k覺z覺lderili olan bir 覺rk da olabilir.
Felaketin tarihini Otto Muck 繹yle hesap etmitir o ilk 繹nce Platonun verdii bilgileri ele almaktad覺r ki, bunlara g繹re Atlantis 8500 y覺l 繹nce batm覺t覺r. Sonra o bu tarihi Orta Amerikan覺n Maya uluslar覺n覺n takvimiyle kar覺lat覺r覺r. Bu takvim tam bir s覺f覺r g羹n羹yle balar ve bunu kesin olarak saptamak kabildir M.繹 6 Haziran 8498.
Bu Atlant覺tin batt覺覺 g羹n m羹d羹r? Muck tarihlerin birbirine benzemesinin bir rastlant覺 olamayaca覺 fikrindedir. Sonra o bu tarihe g繹re astronomik bir konstellasyon hesap ettirir. Bu d羹nya, Ven羹s ve Ayla ortak olarak Konj繹nksiyon (kavuma konumu) ad覺 verilen bir hesapt覺r. Kaba ekliyle bu 3g繹k cisimleri tam bir 癟izgi 羹zerindedirler ve Planetoid grubu Adonis de d羹nyan覺n yak覺n覺nda bulunmaktad覺r.
D羹nya, Ven羹s ve Ay覺n Konstellasyonu tek bir planetoidi normal y繹r羹ngesinden ay覺r覺p d羹nyan覺n 癟ekim alan覺na 癟ekmeye yeter mi? Pek olanaks覺z da deildir.
Buna benzeyen bir癟ok, ger癟i daha k羹癟羹k karalar d羹nyam覺z覺n ba覺na gelmitir.
30 Haziran 1908de sabah saat 7de bir meteor Sibiryaya d羹m羹 ve 20 000 metre y羹ksekliinde bir ate s羹tunu g繹e f覺rlam覺t覺r. Bu 覺覺k g繹r羹nt羹s羹 500 kilometre uzaklardan g繹r羹lm羹, 癟arpman覺n g羹r羹lt羹s羹 ise 1500 kilometre mesafeden iitilmitir 650 kilometre uzakl覺kta bulunan insanlar ve atlar hava bas覺nc覺n覺n iddetiyle yere yuvarlanm覺lard覺r.
Buna ramen bu meteor Atlantisin ortadan kalkmas覺na sebep olan Planetoidin yan覺nda bir c羹ce kalmaktayd覺
Tabli tlantisi yaln覺z Platonun uydurduu bir sa癟ma olarak kabul etmek isteyen bir癟ok insanlar da vard覺r. O alt覺n damlardan ve g羹m羹 tanr覺 heykellerinden s繹z ederken, onlar 繹yle diyorlar; Yeni arat覺rmalara g繹re Avrupan覺n ilkel sakinleri yakla覺k M.繹 4000 y覺lina kadar
madenin ne olduunu bilmemilerdi.
Atlantis ord羹羹nun 70.000 sava arabas覺ndan bahsedilirken de atlar覺n ancak M.繹 1000 y覺llar覺nda sava ama癟lar覺 i癟in kullan覺ld覺覺n覺 ileri s羹rerler M.繹 8948 y覺l覺nda Avrupada ilkel Neanderialerler yaayanlard覺 ve bunlar alet olarak yaln覺z kemik ve ayn覺 zamanda talardan faydalan覺yorlard覺.
Fakat Plato yaln覺z Avrupan覺n k羹lt羹r羹n羹 deil, Atlantisin k羹lt羹r羹nden s繹z etmektedir. Eer bu Atlantis 24 saat i癟inde insanlar覺, atlar覺 ve arabalar覺yla bat覺p ortadan kaybolmusa, iddetli bir kozmik felaket d羹nyan覺n y羹z羹n羹 ve iklimini tamamiyle deitirmise, tabli bu y羹ksek k羹lt羹r羹n izlerini bulmaya imkan olmayacakt覺r.

O zaman Kutsal Kitab覺n tufandan 繹nce iddia ettii eylerden baka bir eyi ispat etmeye de olanak olmayacakt覺r. 襤nsanl覺覺n bir kere daha batan balamak zorunda kald覺覺n覺 Atlantisin ger癟ekten yaay覺p yaamad覺覺n覺 g羹venilir bir ekilde 繹renemeyeceiz. Eer yaam覺sa, kal覺nt覺lar覺 deniz y羹zeyinin 3000 metre derinliinde sular taraf覺ndan al覺n覺p g繹t羹r羹lm羹 ve yok edilmitir.
Esasl覺 olarak bildiimiz bir ey varsa, o da pek hoa gitmeyen bir ger癟ek olarak Adonis gezegen grubunun 10.500 y覺l 繹nceki gibi, g羹nein 癟evresinde olaan羹st羹 d羹z ve can覺m覺z覺 s覺kacak kadar yery羹z羹ne yak覺n bir y繹r羹nge ile dolat覺覺d覺r.
Son olarak d羹nyam覺za ubat 1936da en yak覺n gelmiti 300 000 kilometre kadar, ki bu d羹nyaya Avdan daha yak覺n demektir. Belki bu sefer d羹nya, Ven羹s ve Ay aras覺nda bir konjenksiyon olmam覺t覺r ve bug羹nk羹 uygarl覺覺m覺z i癟in b羹y羹k bir ans olmutur.

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.