ATM (Asynchronous Transfer Mode-Ezamans覺z Aktar覺m Modu)

Ezamans覺z Aktar覺m Modu (ATM), ses, resim, video gibi deiik t羹rden verilerin sabit b羹y羹kl羹kte veri paketlerine b繹l羹nerek iletimini salayan bir a teknolojisidir. Veri iletimi s覺ras覺nda paket anahtarlaman覺n bir t羹r羹 olan h羹cre aktar覺m覺 tekniini kullan覺r. Ezamans覺z Aktar覺m Modu sabit b羹y羹kl羹kte k羹癟羹k boyutlu paketler halinde aktar覺m yapt覺覺ndan a donan覺mlar覺na daha etkili anatharlama yapma imkan覺 salar ve 癟ok y羹ksek veri iletim h覺zlar覺na 癟覺kabilir. En 癟ok kullan覺lan standart h覺zlar, 155 Mbps ve 622 Mbps’dir ve 10 Gbps h覺zlara kadar da 癟覺k覺labilmitir. Ayr覺ca ezamans覺z aktar覺m, bant geniliinin daha etkili kullan覺lmas覺n覺 salayarak 癟eitli 繹nceliklere sahip verilere boluk verme imkan覺 salar. Ezamans覺z Aktar覺m Modu, B-ISDN protokol羹n羹n temel 繹elerinden biridir.

al覺ma ekli

Ezamans覺z Aktar覺m Modu balant覺ya y繹nelik bir aktar覺m teknolojisidir. Bundan dolay覺 aktar覺m覺n salanaca覺 noktalar aras覺nda balant覺 kurulmal覺d覺r. Bunu salamak i癟in 繹ncelikle bir balant覺 kurulum paketi g繹nderilir. Kurulum paketi ge癟tii ATM anahtarlar覺na balant覺n覺n varl覺覺 ve ihtiya癟 duyduu kaynaklar hakk覺nda bilginin kaydolmas覺n覺 salar. Bu balant覺ya sanal devre denir. Bu aamadan sonra iki tarafl覺 veri aktar覺m覺 balayabilir. Aras覺nda balant覺 kurulan noktalar aras覺ndaki veri aktar覺m覺 sabit b羹y羹kl羹kteki paketlerle yap覺l覺r.

H羹cre Yap覺s覺 ve H羹cre Bal覺覺

ATM sabit uzunlukta paketler 羹zerine kurulu bir iletiim protokol羹d羹r. Her h羹cre 48 Bytel覺k bir veri alan覺 ve 5 Bytel覺k bir bal覺k k覺sm覺 olmak 羹zere toplam 53 Byte b羹y羹kl羹羹ndedir.

H羹cre bal覺覺 kullan覺lan aray羹ze bal覺 olarak UNI ve NNI olmak 羹zere iki farkl覺 formda olabilir.

Genel Ak覺 Kontrol羹 (GFC – Generic Flow Controller) : Yerel fonksiyonlar覺n kontrol羹n羹 salar.
Sanal Yol Kimlii (VPI Virtual Path Identifier ) ve Sanal Kanal Kimlii (VCI Virtual Channel Identifier ) :Aray羹zde sanal kanal yolu bilgisinin tutulmas覺n覺 salarlar.
Y羹k T羹r羹 (PT Payload Type ) :3 bitdir. H羹cre taraf覺ndan tas覺nan bilginin ne t羹r bilgi (kullan覺c覺 bilgisi, a bilgisi, y繹netim bilgisi v.b.) i癟erdigini g繹sterir.
H羹cre Kayb覺 ncelii (CLP Cell Loss Priority ) :Adaki herhangi bir younluk durumunda paketin adan d羹羹r羹l羹p d羹羹r羹lemeyecei bilgisini ta覺r.
Bal覺k Hata Denetimi (HEC Header Error Control ) :H羹cre ba覺覺ndaki 癟evrimsel hata denetimini yapar.

ATM Ayg覺tlar覺 ve A Aray羹z羹 T羹rleri

ATM alar覺nda iki farkl覺 ayg覺t kullan覺覺r. Bunlar ATM anahtar覺 ve ATM u癟 noktalar覺d覺r. Bir ATM a覺 bir ya da daha fazla ATM anahtar覺 yada ATM u癟 noktas覺ndan oluur. ATM u癟 noktalar覺, i istasyonlar覺,y繹nlendirici gibi bir ATM aray羹z badat覺r覺c覺s覺 i癟erir. ATM u癟 noktalar覺 ATM anahtarlar覺 ile birbirine balanabilir.

  • Kullan覺c覺-A Aray羹z羹(UNI):Kullan覺c覺-A aray羹z羹, ATM u癟 noktas覺 ile ATM anahtar覺n覺 balamak i癟in kullan覺l覺r. Yerel Kullan覺c覺-A Aray羹z羹 ve zel Kullan覺c覺-A Aray羹z羹 olmak 羹zere ikiye ayr覺l覺r. Bunlardan ilki bir ATM u癟 noktas覺n覺 繹zel bir ATM anahtar覺na balamak i癟in kullan覺l覺r. 襤kincisi ise bir ATM u癟 noktas覺n覺 ya da 繹zel ATM bir anahtar覺n覺, yerel bir ATM anahtar覺na balamak i癟in kullan覺l覺r.
  • A-A Aray羹z羹(NNI):襤ki ATM anahtar覺n覺 birbirine balamak i癟in kullan覺l覺r. Yerel A-A Aray羹z羹 ve zel A-A Aray羹z羹 olmak 羹zere ikiye ayr覺l覺r. Yerel A-A Aray羹z羹 ayn覺 yerel adaki iki anahar覺 birbirine balamak i癟in kullan覺l覺r. zel A-A Aray羹z羹 ise ayn覺 繹zel adaki iki anahtar覺 birbirine balamak i癟in kullan覺l覺r.
  • Geni Bant Ara Ta覺y覺c覺 Aray羹z羹 (BICI):Farkl覺 yerel alardaki iki yerel anahtar覺 birbirine balamak i癟in kullan覺l覺r.

Sanal Devreler: Sanal Yol ve Sanal Kanal
ATMde h羹cre aktar覺m覺 sanal devreler 羹zerinden ger癟ekletirilir. Sanal devrelerin oluturulmas覺nda iki farkl覺 yol izlenmektedir. Birincisi iletiimden hemen 繹nce sanal devrelerin kurularak iletiimden sonra kald覺r覺lmas覺d覺r. Bu y繹ntem Anahtarlamal覺 Sanal Devre olarak adland覺r覺l覺r. Dier y繹ntem sanal devre aamas覺nda kurularak silinmemesidir. Bu y繹nteme Kal覺c覺 Sanal Devre ad覺 verilmektedir. Oluturulan sanal devreler iki d羹g羹m aras覺ndaki sanal yollar覺n i癟inde yer al覺rlar. Her ATM anahtarlama cihaz覺 羹zerinde hangi sanal yollar覺n kuruldugunu ve i癟lerinde hangi sanal devrelerin olduunu g繹steren birer tablo vard覺r. H羹crelerin nereye anahtarlanaca覺 bu tabloya bak覺larak deerlendirilir. Her tabloda sanal yol kimlii ve sanal kanal kimlii ikilileri yer al覺r. Bu hangi sanal devrenin hangi sanal yoldan ge癟tiini g繹sterir. Bu sayede birden fazla bir癟ok nokta aras覺nda ayn覺 fiziksel ortam 羹zerinden balant覺 kurulabilir.

Sanal Yol Kimlii(VPI) :H羹crenin 羹zerinden ge癟ecegi sanal yol numaras覺d覺r.
Sanal Kanal Kimlii(VCI) :H羹crenin i癟inden ge癟ecegi sanal kanal numaras覺n覺 belirtir.

ATM Referans Modeli

ATM mimarisi ATM referans modeli ad覺nda bir lojik modele dayan覺r. ATM, daha 癟ok donan覺m tabanl覺 olmas覺na ramen OSI Modelinin 1., 2. ve 3. katmanlar覺 ile kar覺lat覺r覺labilir tan覺mlamalar i癟erir. Bunlar Fiziksel Katman, ATM katman覺 ve ATM Uyum Katman覺 olarak adland覺r覺l覺rlar.

ATM Hizmet S覺n覺flar覺
ATM hizmetleri bit ak覺s覺na g繹re s覺n覺fland覺r覺lmaktad覺r.

  • Sabit Bit Ak覺s覺 (Continuous Bit Rate):Sabit bit ak覺s覺 gereksinimi olan video ve ses aktar覺mlar覺nda kullan覺l覺r. U癟tan uca sabit bir bant genilii garanti eder.
  • Deiken Bit Ak覺s覺 (Variable Bit Rate):Bit ak覺s覺n覺n birden artt覺覺 ve sonradan azald覺覺, ne zaman ne kadar artacag belli olmayan uygulamalar i癟in kullan覺l覺r. Ger癟ek zamanl覺 hizmetler ve ger癟ek zamanl覺 olmayan hizmetler olmak 羹zere iki s覺n覺fa ayr覺l覺r.
  • Mevcut Bit Ak覺s覺 (Available Bit Rate):ncelii az olan fakat bant genilii garantisi veren hizmet s覺n覺f覺d覺r. Diger hizmet s覺n覺flar覺ndan geriye bo kalan band geniliini kullan覺r.

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.