Bilim 襤nsanlar覺n覺n A癟覺klayamad覺覺 3 ey

1 – Kostarika’ n覺n Ta K羹releri

 

K羹re eklindeki bir nesneyi kolayca kal覺ptan ge癟irerek kilden yapabilirsiniz. Ancak Kostarika’ da 癟ok eski zamanlarda yaayan insanlar bunu zor yoldan yapm覺lar.

1930 lu y覺llarda Kostarika’ n覺n Diquis Deltas覺 b繹lgesinde birka癟 santimetreden yakla覺k 2 metreye kadar b羹y羹yen boyutlarda k羹reler kefedilmitir.

Granodiyorit denilen sert bir tatan yap覺lm覺lard覺. Bu ta k羹relerden y羹zlercesi Talamanca Dalar覺n覺n eteindeki bir ta oca覺nda bulunmutur. Arat覺rmac覺lar 16 ton a覺rl覺覺nda devasa bir top dahi bulmulard覺r.

Tahminlere g繹re bu ta k羹reler Milattan nce 200 l羹 y覺llarda yap覺lmaya balanm覺 olup, ne i癟in kimin i癟in yap覺ld覺覺 hala gizemini korumaktad覺r. Fakat 16. y羹zy覺lda b繹lgeye 襤spanyol’ lar覺n b繹lgeye gelmesi ile bu k羹re yap覺m覺 b覺rak覺lm覺t覺r. Bu talar hala gizemini korumaktad覺r.

2 – Roma Dodekahedronu

Bronz veya tatan yap覺lm覺 bu garip i癟i bo nesneler yakla覺k 200 y羹zy覺l 繹nce kefedilmitir. Her k繹ede ileriye doru 癟覺k覺k bir topuzu olan 12 yass覺 begen eklinde y羹zleri vard覺r.

Bu Dodekahedronlar覺n y羹zlercesi o zamanlar Roma 襤mpatorluunun bir par癟as覺 olan Macaristan, B羹y羹k Britanya, 襤svi癟re, Bel癟ika, Avusturya, Almanya, Hollanda, Fransa ve L羹ksemburg’ da bulunmutur.

Bu nesneler 2,5-3 cm ile 10cm boyutlar覺nda olup, tarih癟esi Ms. 2 veya 3. y羹zy覺la kadar dayanmaktad覺r. Antik Romal覺lar覺n normalde kay覺t tutma al覺kanl覺覺 vard覺r. Fakat Dodekahedron lar i癟in hi癟bir ey bulunamam覺t覺r.

Fakat arat覺rmac覺lar覺n bunlar i癟in bir ka癟 teorisi var 繹rnein bunlar muhtemelen

  • Oyun Zar覺
  • ocuk Oyunca覺
  • Mumluk
  • Basit Bir S羹s Eyas覺
  • Sava Alan覺nda Kullan覺lan Bir l癟羹m Cihaz覺
  • Astronomi 襤le 襤lgi Bir Alet

Uzmanlar覺n ger癟ek anlamda bir fikri olmad覺覺 yukar覺daki 繹rneklerden bellidir. Bu y羹zden bu Roma Dodekahedronlar覺 hala gizemini korumaktad覺rlar.

3 – Girit’ teki Phaistos Diski

1908 y覺l覺nda 襤talyan Arkeleog Luigi Pernier Yunanistan’ 覺n Girit Adas覺n覺n Phaistos kentindeki Minoan Saray覺nda Phaistos Diskini buldu.

Kilden yap覺lm覺t覺 ve 癟ap覺 yakla覺k 16cm idi.Her iki taraf覺da sarmal ekilde d羹zenlenmi 243 sembol ile kapl覺yd覺.

Uzmanlar diskin M.. 1400 ile 1850 y覺llar覺nda yap覺ld覺覺n覺 d羹羹n羹yorlar. Fakat bu diskin amac覺 ve anlam覺 hala gizemini korumaktad覺r.

nceleri diskin uydurma olduu d羹羹n羹ld羹. Fakat bu bilim insanlar覺n覺nPhaistos Diskinin 羹zerindeki sembollerin ne anlama geldiini bulmay覺 engellemedi.

Uzmanlar ilk 繹nce bunun hareketli daktilo gibi birey olduunu savundu. Ancak Girit Teknoloji ve Eitim Enstit羹s羹nden Dil Bilimci ve Arat覺mac覺 olan Dr. Gareth Owens aksini d羹羹nd羹.

Oxford niversitesi Fonetik B繹l羹m羹nden Profes繹r John Coleman ile ibirlii yaparak bunun eski bir minoan tanr覺癟as覺 ad覺na yaz覺lm覺 dua olduuna karar verdiler. imdi Heraklion Arkeoloji M羹zesinde sergilenen diskin ancak bir y羹z羹n羹n yakla覺k %90 覺 deifre edilmitir. Bu disk demek ki hala gizemini korumaya devam etmektedir.

 

 

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.