BLOG

Web tabanl覺 bilgi payla覺m a覺 olan blog, insanlar覺n bildii, 繹rendii ve paylamak istedii payla覺mlar覺 aktarmay覺 salayan mecrad覺r. weB-LOGin kelimelerinin k覺salt覺m覺 eklinde oluan blog kelimesi birleik kelimenin k覺saltmas覺 olarak oluturulmutur. 襤nternet ortam覺nda kiisel internet sayfas覺 sahibi olmak isteyenler i癟in blog 繹zel bir se癟enektir.

Blogla Sitenin Ne Fark覺 Var?

Kullan覺c覺lar genellikle internet sitesi ile blogun fark覺n覺 merak etmektedirler. 襤nternet siteleri kendi i癟inde t羹rlere ayr覺l覺r. Blog da bir internet sitesidir. Ancak portal sitesi, blog sitesi ve forum sitesi gibi t羹rleri olan internet sitesi se癟enekleri aras覺nda blog sitesi kendi tarz覺 ile farkl覺 bir internet sitesi konseptidir. Kullan覺c覺lar覺n merak ettii bir dier konu da blog sayfas覺 i癟in kod bilgisinin gerekli olup olmad覺覺d覺r. Kod bilginiz olsa da olmasa da blog sahibi olman覺z m羹mk羹nd羹r. Haz覺r tasar覺m halinde olan binlerce blog se癟enei aras覺ndan beeninize g繹re blog tercihi yapabilirsiniz. Eer kod bilgisine sahipseniz bu durumda kendi blog sayfan覺z覺 kendinize 繹zel ekilde tasarlayabilirsiniz.

Blog T羹rleri

ok say覺da blog t羹r羹 vard覺r. Bilgi verme ama癟l覺 olan blog siteleri sadece bilgiye odakl覺 ve tasar覺m detay覺 olarak derinlii olmayan bloglard覺r. Kiisel blog sayfalar覺 ise ak, giyim, spor ya da sal覺k gibi konularda ve farkl覺 formatlarda olabilir. Bunun d覺覺nda 繹zel ama癟l覺 blog sayfalar覺 da oluturularak 繹zel veri ak覺覺 salanabilir. Blog a癟mak isteyenler neden blog a癟mal覺y覺m diye d羹羹nebilirler. Bir eyler paylamak ve kendinizi sanal ortamda ifade etmek istiyorsan覺z blog a癟mak en iyi 癟繹z羹m olacakt覺r. Boa zaman harcamak yerine faydal覺 payla覺mla yapmak istiyorsan覺z en ideal se癟enek blog sayfas覺d覺r. Kendi konseptinize uygun tasar覺m yaparak i癟erii oluturduktan sonra blogunuzu devaml覺 g羹ncelleyerek yeni payla覺mlar yapabilirsiniz.

Kiisel Blog Sayfalar覺

Bu blog sayfalar覺 blog yazar覺n覺n kiisel ismini ta覺yan ve bireysel 繹zelliklerin 繹n planda olduu blog sayfas覺d覺r. Kiisel blog sayfalar覺 bu alanda 癟ok deneyimli olmayan bireylerce de kullan覺labilecek sayfalard覺r. En 癟ok kullan覺lan blog t羹r羹 olan kiisel bloglar her konuda a癟覺labilir.

Temasal Blog

Uzmanl覺k gerektiren bir blog sayfas覺 olan temasal blog alan覺nda uzman kiilerce belirli bir konu etraf覺nda haz覺rlanan blog t羹r羹d羹r. zellikle moda alan覺nda 癟ok癟a tercih edilen temasal bloglar, ekonomi, tarih, siyaset ve dier alanlarda oluturulabilir.

Topluluk Bloglar覺

Bu tarz bloglar 羹yelik ile kullan覺c覺 grubu oluturarak bilgi payla覺m覺 olutururlar.

Kurumsal Blog Sayfalar覺

Kurum ve firmalar覺n kendi tan覺t覺mlar覺 ve bilgi verme alanlar覺 olarak tasarlanan kurumsal blog sayfalar覺 i d羹nyas覺nda giderek 繹nemi artmaktad覺r. Daha geni kitlelere ulamay覺 kolaylat覺rma bu ortamlarla bilgi kirlilii de engellenmi oluyor.

Blog A癟mak cretli mi?

Blog a癟man覺n 羹cretli olup olmad覺覺 s覺k癟a sorulan sorulardand覺r. cretsiz blog a癟t覺覺n覺zda 癟eitli k覺s覺tlamalar ve birtak覺m prosed羹rlerle kar覺laabilirsiniz. Bunun yan覺nda 羹cretli olarak a癟aca覺n覺z blog sayfalar覺 ise alan ad覺 olarak ve site tasar覺m覺 olarak 繹zel se癟enekler sunuyor. Eer 繹zel bir se癟enek aray覺覺ndaysan覺z 羹cretli blog sayfalar覺 sizin i癟in ideal se癟eneklerdir. cretsiz olarak kullanabileceiniz blog servislerini mercek alt覺na ald覺覺m覺zda u se癟enekler dikkat 癟ekiyor.

Blogger:Google’nin blog mecras覺 olan blogger, Google’nin 羹cretsiz olarak sunduu bir hizmettir. Google alt yap覺s覺 ile blog sahibi olmak istiyorsan覺z ve bunu 羹cretsiz olarak elde etmek istiyorsan覺z Blogger sizin i癟in ideal bir tercihtir.

WordPress:Blog siteleri aras覺nda en s覺k tercih edilen blog mecras覺 WordPress’tir. Zengin i癟erii ve 繹zg羹n tasar覺mlar覺 ile WordPress ile arad覺覺n覺z 繹zel se癟eneklere sahip olabilirsiniz.

Dikkat ettiyseniz sitemiz de wordpress kullanmaktad覺r.

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.