Bounce – Bounce Rate

Sistem bounce olmu bir adrese bir daha email g繹ndermez ve kii listesi say覺n覺za dahil etmez ve hard bounce adreslere sistem bir daha g繹nderimler yapmaz. Bounce adreslerin tespit edilebilmesi i癟in en az bir defa g繹nderim yap覺lm覺 olmas覺 gerekir. Bir daha toplu listesi aktard覺覺n覺zda bu adreslerin yeniden aktif olmamas覺 i癟in bounce epostalar覺 silmemelisiniz.

Not: kii listeleri men羹s羹nden ilgili kii listesi miktar覺na bakt覺覺n覺zda hard bounce email adreslerinin kii listesine dahil edilmediini g繹receksiniz.

2 癟eit bounce email vard覺r;

Hard Bounce;

Kapanm覺 veya aktif olmayan bir e-mail adresinden d繹nen e-mail bilgisi .
Normal e-mail g繹nderimlerinde, kar覺 sunucu size 5le balayan (kal覺c覺 hata) hata kodu g繹nderir.

rnein:

550 5.1.1 no such local recipient
veya
550 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist.

Hard Bounce eitleri ve Anlamlar覺;


Mail Adresi Mevcut Deil:
Mail g繹nderilen serverda art覺k b繹yle bir adresin olmamas覺d覺r.
襤naktif Mail Hesab覺:eMail serverda b繹yle bir adres var, ancak aktif olmad覺覺 anlam覺na gelir.
Alan Ad覺 Mevcut Deil:Var olmayan bir alan ad覺na g繹nderim yap覺ld覺覺 anlam覺na gelir.

INBOX bu t羹r bounce ilemlerini otomatik olarak y繹netir.

Soft Bounce;

Ge癟ici problemlerden dolay覺 geri d繹nen mail bilgisi. Mesela al覺c覺n覺n mail kotas覺 dolmu olabilir, g繹nderime eklediiniz bir eklentinin boyutu, mail kutusuna uygun olmayabilir gibi. Normal e-mail g繹nderimlerinde, kar覺 sunucu size 4le balayan (ge癟ici hata) hata kodu d繹ner.

rnein;

Mailbox quota exceeded:mailbox is full
veya
mailbox is over quota
Soft Bounce eitleri ve Anlamlar覺;
Uzak Sunucu Yap覺land覺rmas覺 襤le 襤lgili Bir Problem Var:Genelde kurumsal adreslerde g繹r羹nen bir hata 癟eididir. Ge癟ici olarak firman覺n mail server覺nda bir sorun olduu anlam覺na gelmektedir.
襤癟erik Nedeniyle Bloke Edildi:G繹nderdiiniz email i癟eriinde email server覺n spam filitresinin sevmedii bir i癟erik olduu anlam覺na gelir. Bunun ne olduunu tespit edebilmenin tek yolu o firman覺n email server admini ile bizzat irtibata ge癟ilmesidir.
Kotan覺n zerinde:Mail g繹nderdiiniz kiinin email alan覺n覺n %100 dolu olmas覺d覺r.
Yerel Sunucu Yap覺land覺rmas覺 襤le 襤lgili Bir Problem Var: Sadece firman覺n kendi i癟erisindeki email serverda bir sorun olduu anlam覺na gelmektedir.
INBOX bu t羹r bounce ilemlerini otomatik olarak y繹netir.
Hemen 覺kma Oran覺 (Bounce Rate) Nedir?
E-ticaret sitesini ziyaret eden bir kullan覺c覺n覺n, siteyi a癟覺p okuduu ilk sayfa d覺覺nda baka bir sayfaya y繹nelip y繹nelmemesi, bounce rate yani hemen 癟覺kma metrii ile incelenir. Kullan覺c覺lar覺n ka癟ta ka癟覺n覺n, girdikleri sitede ilk sayfay覺 inceledikten sonra ayr覺ld覺klar覺 ise hemen 癟覺kma oran覺 olarak kabul edilir.Asl覺nda hemen 癟覺kma ve hemen 癟覺kma oran覺, kelime anlam覺n覺n biraz d覺覺nda anlamlara sahiptir. Kullan覺c覺lar覺n ka癟ta ka癟覺n覺n, bir internet sitesinde ilk sayfay覺 okuduktan sonra siteden ayr覺ld覺覺n覺, ka癟ta ka癟覺n覺n da dier sayfalara y繹neldiini belirleme y繹ntemidir.Hemen 覺kma Oran覺 Nas覺l Hesaplan覺r?
E-ticaret siteleri i癟in bir癟ok farkl覺 metrik ile analizler yapan Google Analytics, hemen 癟覺kma oran覺n覺 da hesapl覺yor. Belirlenen periyotlar aras覺nda e-ticaret sitesini ziyaret eden kullan覺c覺lar覺n ka癟ta ka癟覺n覺n dier sayfalara y繹nelmeden 癟覺kt覺覺n覺 analiz ederek rapor oluturuyor. Ayr覺ca hemen 癟覺kma oran覺n覺 hesaplamak i癟in basit bir form羹l de kullan覺labilir. (Siteyi Terk Edenler / Toplam Site Ziyaret癟isi) x 100 = Hemen 覺kma Oran覺 form羹l羹n羹 kullanarak da bu orana ulamak m羹mk羹n.

Hemen 覺kma Oran覺 Ortalamalar覺

D羹nya genelinde internet sitelerinin tamam覺 i癟in analizi yap覺lan hemen 癟覺kma oranlar覺, sekt繹re g繹re farkl覺l覺klar g繹sterir. Tabii her sekt繹r i癟in belli ortalamalar, ideal deerler olarak kabul edilir. D羹nya bounce rate ortalamalar覺n覺 繹yle s覺ralamak m羹mk羹n:

E-ticaret Siteleri %20-40,
Kurumsal Siteler %30-50,
Haber Siteleri %40-60,
Hizmet Sekt繹r羹 Siteleri %40-60,
Bloglar %70-98.

Bir internet sitesinde hemen 癟覺kma oran覺n覺n y羹ksek olmas覺 ise ziyaret癟ilerin o sitede kalmaya ikna edilemedii anlam覺na gelir. B羹t羹n web sitelerini ve e-ticaret siteleri dikkate al覺n覺nca %35-55 aral覺覺ndan y羹ksek hemen 癟覺kma oran覺 g繹r羹lmesi, bir sorun olarak kabul edilebilir. Bu oranlarda ya da daha d羹羹k oran bir baar覺yken ideal aral覺覺n daha fazlas覺, 羹zerine d羹羹n羹lmesi ve yeni stratejiler belirlenmesi gerektiini belirtir.

Hemen 覺kma Oran覺n覺n Y羹ksek Olma Sebepleri
E-ticaret sitesi tasar覺m覺, kullan覺c覺lar覺n dikkatini da覺tacak ya da ilgisini 癟ekmeyecek ekilde yap覺lm覺 olabilir,
Sitede yer alan i癟erikler ve 羹r羹nler, t羹keticilerin beenisini kazanamam覺 olabilir,
Kategorilerin yerletirilmesi, ula覺labilir olmas覺 ve s覺n覺fland覺r覺lmas覺 baar覺s覺z olabilir,
Site a癟ma h覺z覺 ve yeni sayfa y羹klenme h覺z覺 d羹羹k, g繹rseller 癟ok ge癟 y羹kleniyor olabilir,
SEO ile i癟erik birbiriyle alakas覺z olabilir.

Hemen 覺kma Oran覺 Nas覺l D羹羹r羹l羹r?
襤癟erikleri haz覺rken benzer i癟erikler ve ilgili dier i癟eriklerin linkleri, belli kelime gruplar覺na ya da ilgili paragraf覺n alt覺na yerletirilebilir,
Site y羹klenme h覺z覺n覺 artt覺rmak i癟in maksimum 5 saniyede a癟覺lacak ekilde daha sade bir tasar覺m tercih edilebilir,
SEO ile i癟erik uyumu salanarak kullan覺c覺lar覺n dorudan arad覺klar覺 sayfaya ve i癟erie y繹nelmeleri salanabilir,
Kolay okunabilmesi i癟in i癟erikleri fazla uzun tutmamaya, b羹t羹n bilgileri tek seferde vermemeye 癟al覺覺labilir,
En 癟ok ilgi g繹ren i癟eriklere paralel i癟erikler 羹retilerek ziyaret癟ilerin sitede daha uzun s羹re ge癟irmesi salanabilir,
Men羹, kategori ve s覺n覺fland覺rma, sade ama a癟覺klay覺c覺 ekilde yap覺labilir,
Otomatik oynayan videolar, t覺klay覺nca baka siteye y繹nlendiren uygulamalar ve pop-uplar m羹mk羹n olduunca az kullan覺labilir.
Linkleme yap覺lacaksa bu yeni sayfan覺n yan sekmede a癟覺lmas覺 salanabilir,
E-ticaret sitesi ve dier web sitelerinin dier cihazlarla da uyumlu olmas覺 salanabilir.

zellikle mobil uyumlu e-ticaret siteleri, kullan覺c覺lar覺n son y覺llarda daha 癟ok ilgisini 癟ekmektedir.

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.