Kategori: B襤L襤M ve TEKNOLOJ襤

D羹nyan覺n 襤lk Otomobil 5G Donan覺m覺

Huawei MH5000 5G mod羹l羹 hareket halindeki ara癟larda 6.5Gbps seviyesine kadar indirme h覺zlar覺na imk璽n sunacak. B繹ylece gecikme olmadan veri aktar覺m覺 m羹mk羹n hale gelecek. Bu y覺l itibariyle kullan覺ma yayg覺n kullan覺ma sunulmas覺 beklenen 5G standard覺ndan elbette otomotiv sekt繹r羹 de b羹y羹k fayda salayacak. Ara癟 i癟i elence sistemlerinde i癟erik ak覺lar覺n覺n yan覺 s覺ra s羹r羹c羹s羹z ara癟lar i癟in de5Gteknolojileri b羹y羹k 繹nem ta覺yor. Huawei

3D Biyo Yaz覺c覺lar Yaralar覺 Tedavi Etmekte Kullan覺lacak

Biyo-bask覺, 3b bask覺 ileminin, canl覺 h羹crelerin hassas konumland覺r覺lmas覺yla, kompleks biyolojik yap覺lar覺n (doku, organ) katman katman oluturulmas覺d覺r. Biyolojik yap覺lar覺n oluturulmas覺nda; biyomimikri, otonom birleme ve mini doku yap覺 bloklar覺 gibi birka癟 yakla覺m mevcuttur. Biyolojik yap覺lar oluturulurken, h羹crelerin ilem s覺ras覺nda canl覺l覺覺n覺 koruyabilmesi gerekmektedir. Biyomimikri, h羹crelerin doas覺n覺n ve ilevselliinin incelenerek, ger癟ek biyolojik yap覺yla ayn覺 繹zellikleri ta覺yan biyolojik yap覺lar覺n 羹retilmesini

25. Kare Teknii ve Subnimal Mesajlar

Herbert Krugman’覺n 繹nderliinde yap覺lan bilimsel bir deney g繹stermitir ki, TV izlenmeye baland覺ktan sonra insan beyni, aktif d羹羹nmeyle balant覺l覺 olan beta dalgas覺 d羹zeyindeki bilin癟lilik halinden, pasif d羹羹nmeyle balant覺l覺 olan alfa dalgas覺 d羹zeyindeki bilin癟lilik haline ge癟mektedir. Bu haldeyken dalga frekanslar覺 8-12 aras覺nda deiecek kadar d羹er, beyin yava 癟al覺覺r ve garip bir alg覺sal mekanizma oluur. 襤te bu durumu

Antik M覺s覺r’ 覺n Gizemleri

Antik M覺s覺r D羹nya’ n覺n en b羹y羹k uygral覺klar覺ndan biridir. Yakla覺k 3000 y覺ll覺k bir 繹mr羹 oldu. Antik D羹nya’ n覺n 7 harikas覺ndan ikisini inaa ettiler. 襤lki Giza Piramitleri ve ikinci antik harikas覺 da 襤skenderiye Feneri idi. 襤skenderiye Feneri ( Pharos ) Pharos olarak bilinen bu fener devasa bir b羹y羹kl羹kte idi. Ge癟miten gelen baz覺 bilgilere g繹re 襤skenderiye Fenerinin 50km

Nasa’n覺n D羹nya Merkezinden Ald覺覺 Sinyaller

D羹nya d覺覺ndaki gezegenlerde yaam olup olmad覺覺n覺 anlamak i癟in sinyal analizi yapan Nasa’ n覺n y羹ksek makamlar覺ndan bir kaynak d羹nyan覺n merkezinden gizli bir medeniyet taraf覺ndan yery羹z羹n羹n y羹zlerce kilometre uzaktan g繹nderilen radyo sinyalleri ald覺klar覺n覺 a癟覺klad覺. Sinyallerin yaayan d羹nya y羹zeyinin alt覺ndan geldiini kesinletiren Nasa’ n覺n uzmanlar覺 birisi ya da bireylerin bizimle iletiim kurduklar覺 a癟覺k癟a belli olmakta ve bu radyo

Orgonit Nedir ? Faydalar覺 Nelerdir ?

Orgonit re癟ine i癟inde s羹spansiyon haline getirilmi, metal ve kristal par癟ac覺klar覺n bir matrisidir. Elektro-Manyetik-Frekans kirliliinin biyolojik ve psikolojik etkilerini azalt覺r ve bulunduu ortama sal覺kl覺 yaam enerjisi yayar. Orgonit; temelde kendi kendine ve s羹rekli 癟al覺an, y羹ksek verimli bir enerji d繹n羹t羹rme cihaz覺 olarak ilev g繹ren bir maddedir; olumsuz hayat enerjilerini pozitif enerjiye d繹n羹t羹r羹r. Orgonitteki re癟ine kristalleri kal覺c覺 s覺k覺t覺rarak

Antartika’ da Ge癟ici Bilim ss羹m羹z Kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakan覺 Varank, “unun m羹jdesini veriyorum; arkadalar覺m覺z resimleri yollad覺lar. Antarktika’da ge癟ici bilim 羹ss羹m羹z羹 kurduk” dedi. G繹reve geldiinden bu yana gen癟ler taraf覺ndan kendisine ula覺labildii i癟in olduk癟a sevilen Sanayi ve Teknoloji Bakan覺m覺z Varank 繹zellikle bilimle uraan gen癟lerin sorunlar覺na eilmi hatta bir keresinde twitter dan kendisine ulaan gen癟lerin interneti kesildii i癟in gerekli yerlere talimat verip internetin

Y羹ksek Proteinli Beslenme Sal覺kl覺 Olmayabilir

D羹nya 羹zerinde ki pek 癟ok kii y羹ksek proteinli beslenmenin sal覺kl覺 olduunu d羹羹nse de asl覺nda bu sal覺k a癟覺s覺ndan iyi olmayabilir. A覺r覺 protein t羹ketimi genelde 羹lkemizde padiah hastal覺覺 olarak an覺lsa da hastal覺覺n as覺l ad覺 olan gut monoartritine hastal覺覺na sebebiyet verebiliyor ve bununla bal覺 olarak bir 癟ok hastal覺k ve sal覺k sorununa yol a癟abiliyor. Kurtlar ve meyve sinekleri 羹zerinde

Dokunmatik Sanal Ger癟eklik K羹resi

British Columbia ve Saskatchewan niversitelerinde g繹rev yapan arat覺rmac覺lar, 羹癟 boyutlu g繹r羹nt羹ler 羹retebilenk羹re eklinde bir sanal ger癟eklik ekran覺ortaya 癟覺karmay覺 baard覺lar. S繹z konusu ekran ile farkl覺 癟oklu oyuncu ve telekonferans deneyimleri de m羹mk羹n hale gelebilecek. Cihaz; tak覺lan g繹zl羹klerin pozisyonuna g繹re,her kullan覺c覺 i癟in ayr覺 bir g繹r羹nt羹oluturma prensibiyle 癟al覺覺yor. Ayn覺 anda ekrana yans覺t覺lan g繹r羹nt羹ler, g繹zl羹kler sayesinde filtrelenerek kiiye 繹zel

DNA Bilgisayar覺

Bir癟oumuzun bildii gibi h覺zla gelien teknolojilerden biri de Kuantum Bilgisayar’ d覺r. Bununla birlikte gelien bir dier teknoloji de DNA Bilgisayar覺d覺r. G羹n羹m羹zdeki silikon temelli mikroilemciler yak覺nda h覺z ve k羹癟羹ltme limitlerine ulaacaklard覺r. 2015’te IBM kullan覺labilen ilk 7 nanometre transist繹r羹 羹rettiini duyurdu. Ancak bu b羹y羹kl羹羹n daha da alt覺nda transist繹r 羹retmek isterlerse atom seviyesine inecekler ve transist繹rlerin kuantum yasalar覺na