Deep Web

Deep Web nedir?

襤lk olarak Deep Webnedir? sorusunu cevaplamak, yerinde bir balang覺癟 olacakt覺r. En basit anlamdaDeep Webi tan覺mlamak gerekirse, bireylerin a癟覺k hizmet verenarama motorlar覺arac覺l覺覺 ile ulaamayaca覺 sitelerin yer ald覺覺 sanal alan eklinde bir a癟覺klama yap覺labilir. Yani sizGoogle,Bing,Yahooya daYandexgibiarama motorlar覺taraf覺ndan yapaca覺n覺z aramalar ile birtak覺m web sitelerine ulaam覺yorsunuz. 襤te ulaamad覺覺n覺z bugizlisitelerin t羹m羹ne deDeep Web, yaniDerin Web deniyor. Bu sitelere ulamak i癟in Tor Taray覺c覺 kullanmak zorundas覺n覺z. Fakat burda unu unutmamak gerekiyor ki bu taray覺c覺 ile de bir yere kadar ulaabiliyorsunuz. Yaz覺 i癟inde sizlere Deep Web in katmanlar覺n覺 da anlataca覺m.

Deep Web ne kadar b羹y羹k?

Ancak bu konu biraz aibeli Zira ge癟tiimiz g羹nlerde yay覺nlanan bir rapora g繹re, bu onlarca katl覺k fark覺n doruyu yans覺tmad覺覺 iddia edilmiti. Asl覺nda bu konuda net olarak konuabilmek m羹mk羹n olmuyor.

ZiraDeep Webin temel amac覺n覺n dagizlilikolduundan, ger癟ekte ne kadarsiteveyaveriolduu kesin ekilde analiz edilemiyor. YaniDeep Web, a癟覺kinternetin onlarca kat覺 m覺 sorusuna Evet ya da Hay覺r demek doru olmayacakt覺r.

imdi ise birazda isterseniz,Deep WebveDarknetilikisine deinelim. Asl覺nda san覺lan覺n aksineDeep WebveDarknetayn覺 eyler deildir.Darknet,Deep Webi癟erisinde yer alan karanl覺k i癟eriklerin yer ald覺覺 paydaya verilen isimdir. Yani sonraki ad覺mda deineceimizDeep Webi癟eriklerininkaranl覺kk覺sm覺n覺n toplam覺na verilen isim,Darknetismidir.

Esas覺ndaDeep Webi en iyi anlamak i癟in ortada tek bir soru bulunuyor: 襤nsanlar, neden i癟eriklerini veya kendilerini gizlemek ister?

Dark Web sitelerinde ne var?

A癟覺klad覺覺m覺z 羹zereDeep Webin temeli, herkesin bulamayaca覺 i癟erikleri yay覺nlamak 羹zerine kurulu. Bu sebeple,nedensorusuna herkesin akl覺na gelen bir癟ok cevap bulunuyordur. Bu cevaplar覺 繹zetleyerek toparlamak gerekirseDeep Webinkaranl覺kk覺sm覺n覺n i癟erikleri aras覺nda; uyuturucu sat覺覺, silah ve cephane sat覺覺, insanl覺k d覺覺 vahet ve cinsel i癟erikler, sahte diploma, pasaport gibi bir癟ok belge, 癟al覺nt覺 kredi kart覺 bilgileri, 癟ocuk pornolar覺, cinayet g繹r羹nt羹leri, 繹l羹 tecav羹zleri, yamyaml覺k i癟eren medyalar, 癟al覺narak ele ge癟irilmi tan覺nm覺 kii veya 繹zel kiilerin g繹r羹nt羹leri/bilgileri, tecav羹z ve cinayet yay覺nlar覺, ikence ve al覺konulma gibi daha bir癟ok etik ve insanl覺k d覺覺 medyalar覺n yer almas覺 m羹mk羹n Hatta ve hatta kendini kiralayan katillere veya hackerlara ulamak, yineDarknetin i癟erikleri aras覺nda!

G繹r羹lebilecei 羹zereDeep WebinDarknetaya覺, ger癟ekten dekaranl覺k Asl覺nda bu 繹rnekler 癟ok net bir ekilde, neden bulunmas覺istenmiyord羹羹ncesini a癟覺kolarak 繹zetliyor.

te yandan yine yanl覺 anla覺lmalar覺n kurban覺 olarakDeep Webismi, dorudan buDarkneti癟erikleri ile badat覺r覺l覺yor. Ama bu alg覺da ne yaz覺k ki yanl覺 ZiraDeep Web, tan覺m覺ndan da anla覺laca覺 羹zere, asl覺nda sadeceindekslenemeyen yaniarama motorlar覺na g繹r羹nmeyen siteleri veya verileri tan覺ml覺yor. Ancak herhangi bir kuruma ait 繹zel 癟evrimi癟i belgeler dahi, asl覺ndaDeep Webi癟erii olarak deerlendirebilir. Bu balamda, iki tabir aras覺ndaki ayr覺m覺 doru yapmak gerekiyor.

Son olarak birdeDarknetin ayd覺nl覺k k覺sm覺 olarak an覺lanBrightnettabirine a癟覺kl覺k getirelim.Brightnetolarak tabir g繹rensiteler veya i癟erikler,Darkneti癟erikleri olmad覺覺 gibi dorudanDeep Webi癟erisinde de yer alm覺yor. YaniDarkwebgibi insanl覺k d覺覺 veya a覺r su癟 gerektiren i癟erikleri bar覺nd覺rm覺yor. Buna nazaran yay覺nlar覺, asl覺nda 癟okta neeli deil. rnek vermek gerekirse hepimizin bildii ve u an herkesin eriebildiiWikileaksisimliweb sitesi, asl覺ndaDeep Webde domu bir sitedir.

Deep Webin bal覺ca 繹rnei: Wikileaks!

Bilindii gibi devletlere aitgizli belgeleri s覺zd覺ranWikileaks, ilk etapta biraz 繹nce tan覺mlad覺覺m覺zBrightnetkapsam覺nda yer al覺yordu. YaniDarknetin i癟erikleri gibi insanl覺k d覺覺 deil ancak dorudanDeep Webi癟erii olarak tan覺mlanamayacak kadarda繹zeli癟erikler sunuyordu.

Daha sonralar覺Wikileaks,Deep Webi癟erisinde gizliliini yitirmeye balad覺 ve herkese a癟覺k olarak indekslenebilir yani bulunabilir hale getirildi.

Deep Webin bu ekilde sahip olduu 癟ok seviyeli/katmanl覺 yap覺s覺, daha 繹nce belirttiimiz veri b羹y羹kl羹羹 bilinmezliinin de bal覺ca sebeplerinden oluyor.

Deep Webhakk覺nda en doru ve en detayl覺 bilgileri vermek ad覺na oluturduumuz Deep Web serisinin ilk k覺sm覺n覺, b繹ylelikle tamamlam覺 veDeep Web,DarknetveBrightnet kavramlar覺na a癟覺kl覺k getirmeye 癟al覺m覺 olduk.

Deep Web’ in Katmanlar覺

襤nternet, bir bilgi depolama sistemi deildir. Belirli terminaller aras覺 iletiim, veri aktar覺m覺d覺r. Deep Web denen d羹nya da, esas覺nda insanlar覺n kendi sunucular覺n覺 kullananarak, i癟eriklerine herkes ulaamas覺n diye gelitirdikleri kapal覺 ve 繹zel bir a. Eriilebilirlie g繹re, Deep Web ve u anda i癟inde bulunduumuz standart d羹nyan覺n yer ald覺覺 katmanlar u ekildedir;

Seviye 1 (Surface web)

zel bir taray覺c覺 kullanmadan eriilebilen, y羹zeydeki web. Sosyal alar, haber siteleri ve u ana kadar Google’覺 kullanarak giri yapm覺 olduunuz t羹m siteler.

Seviye 2 (Bergie web)

Arama motorlar覺 ile eriemeyeceiniz web i癟erikleridir. FTP serverlar, indekslenmeyen yetikin (+18) i癟erikler bu seviyede yer al覺r. Arama motorlar覺 ile bu i癟eriklere ulaman覺z neredeyse imkans覺zd覺r, 癟羹nk羹 ya arama engeli alm覺lard覺r ya da s覺rada en sona at覺lm覺lard覺r.

bundan sonraki seviyeler i癟in proxy kullanman覺z gerekmektedir

Seviye 3 (Deep web)

Proxy seviyesi

Seviye 3 iki gruba ayr覺l覺r. 襤lk grupta yer alan proxy ile eriilebilen siteler, .onion uzant覺s覺na sahip olmayan ancak arama motorlar覺 taraf覺ndan engellenmi, illegal i癟erie sahip her t羹rl羹 sitenin bulunduu kapsamdad覺r. Yasad覺覺 arat覺rma sonu癟lar覺, hacker gruplar覺na ait i癟erikler, suikast videolar覺, rahats覺z edici adult i癟erikler, VIP dedikodular, PC g羹venlii ile ilgili konular bu seviyede yer al覺r.

Tor seviyesi

Deep web d羹nyas覺n覺n ger癟ek s覺n覺rlar覺 burada balar. Siteler kiisel sunuculardad覺r ve .onion uzant覺lar覺na sahiptir. Eriiminizi arama motorlar覺 ile deil, yaln覺zca dizinler 羹zerinden y繹nlendirme ile salayabileceiniz deep web sitelerinin i癟erikleri, ‘a覺rl覺kl覺 olarak ehir efsanelerine dayan覺yor olsa da’ 繹yledir:

Hacklenen sunucular覺n verileri, data t羹ccarlar覺, gizli devlet belgeleri, WikiLeaks belgeleri, casuslar taraf覺ndan sat覺lan devlet s覺rlar覺, ter繹r 繹rg羹tlerine ilikin belgeler, bomba ve silah eitimleri, federal bilgiler, istihbarat bilgileri, illegal bilimsel arat覺rmalar, bilim adamlar覺, shell network, assembly programc覺lar覺, ger癟ek hackerlar, Microsoft gizli a bilgileri, g羹venlik ve data analistleri vb.

Bu siteler kiisel sunucularda ve genellikle html kodlama ile haz覺rlanm覺 sitelerde yer al覺r. Site sahipleri sunucular覺n覺 korumak i癟in her eyi yapabilirler.

Seviye 4 (Charter web)

Seviye 4 de iki grupta incelenir, Tor Browser kullanarak giri yapabileceiniz ilk d羹zeyde, hiddenwiki ya da dier standart dizin siteleri 羹zerinden kolayl覺kla ulaamayaca覺n覺z adresler yer al覺r. Bu sitelerin i癟eriklerine y繹nelik iddialar u ekildedir; (iddialar demek gerekiyor, 癟羹nk羹 deep web ehir efsaneleri ile de dolu bir d羹nya, aa覺da yazanlar覺n 繹nemli k覺sm覺n覺n kan覺t覺 yoktur)

Gizli irket ve piyasa bilgileri, 繹nceden belirlenmi milyonluk bahis sonu癟lar覺, milyar dolarl覺k sat覺lar, d羹nyaca 羹nl羹 silah ka癟ak癟覺lar覺, tank f羹ze- savunma sistemi sat覺lar覺, yasaklanm覺 filmler videolar kitaplar m羹zikler, 羹st d羹zey g繹revlerde bulunan devlet casuslar覺, 繹nemli ses kay覺tlar覺, paral覺 askerler, paral覺 ordular, paral覺 繹zel timler, kara kutular, a覺r覺 illegal ve yasaklanm覺 adult i癟erikler, devlet g繹revlilerinin seks kasetleri, detayl覺 gizli wiki ansiklopedileri, insan ticareti, uyuturucu ticareti, yasaklanan kimyasallar覺n ve ila癟lar覺n ticareti, kan bankalar覺ndan ka癟覺r覺lan kanlar覺n ticareti, 癟ocuk pornolar覺, yamyamlar覺n vampirlerin 繹ld羹rmek i癟in insan aray覺lar覺, illegal deneyler i癟in insan denek aranmas覺…

Buraya kadar bahsettiimiz k覺sma her internet kullan覺c覺s覺, Tor Browser ile girebilir, ancak bundan sonras覺nda…

Eriim salamak i癟in bir web taray覺c覺s覺na deil, 繹zel cihazlara ihtiya癟 duyulan ‘Kapal覺 Sistem’

Her internet kullan覺c覺s覺n覺n Tor ile eriiminin olduu k覺sm覺 geride b覺rakt覺k. Charter web olarak adland覺r覺lan 繹zel eriim seviyesine, yaln覺zca belirli router cihazlar ile girebilirsiniz.

D羹nyada 癟ok az kimsenin eriiminin olduu ‘closed shell system’ olarak adland覺r覺lan bu ula覺m yolu, belirli cihazlar olmadan yap覺lamaz. Bu cihazlara ulamak da kolay deildir. zel iletim sistemine sahip bu cihazlara, kendine has mimariye sahip CPU monte edilir, onun ard覺ndan eriim frekans覺na girebilirsiniz. Bahsettiimiz 繹zel cihazlara sahip deilseniz, bu k覺sma ve daha derinlere eriiminiz yoktur. z羹lmeyin, benim de yok.

Closed shell system

Sitelerin uzant覺s覺 .clos olarak bilinir. Yukar覺daki ekran g繹r羹nt羹s羹nde, ifrelenmi bir .clos sitesi g繹r羹yorsunuz. Uygun frekansa girebilecek bir router sahibi olmad覺覺n覺z i癟in, kriptolu hali normal kullan覺c覺lara bu ekilde g繹r羹nmektedir.‘WikiLeaks belgeleri bu seviyeden 癟覺km覺t覺r’

D羹nyay覺 sarsan Wikileaks belgelerinin kapal覺 sistemde derlendii ve 羹st katmanlara -aram覺za- ulat覺r覺ld覺覺 s繹ylenmektedir. Kurucu Julian Assange, dark net i癟in 繹nemli bir fig羹rd羹r. Gizliliin seviyesini bu olayla da anlayabilirsiniz.

Kapal覺 sistemde neler var?

Yapay zekal覺 繹l羹m makineleri, yapay zeka ilemcileri, GGGEQP ilemcileri, Teslan覺n planlar覺, kristarilize g羹癟 kontrol繹rleri, hava durumunu deitirebilen cihazlar, gizli HAARP projeleri, Atlantisin yeri ve hakk覺ndaki gizli arat覺rmalar hatta Atlantisin bulunduu yerin detayl覺 konumlar覺, 繹zel 羹retim motorlar覺n planlar覺, Tanr覺n覺n olduunu kabul etmeyenler ve ispatlar覺, masonlar, illuminati, gizli algoritmalar ve hesaplamalar, global ter繹r a覺, global cinayet a覺, global uyuturucu a覺, global insan ticareti a覺, s羹per bilgisayarlar ve yapay zekalar bu d羹zeyde yer alan i癟eriklerin bu d羹zeyde yer ald覺覺 iddia edilir.

Merakl覺 g繹zlerin en merak ettii b繹l羹m. Hen羹z ula覺lamayan ‘Mariana ukuru’ ve daha da derinleri.

Buras覺 tamamen ehir efsanesi gibi duruyor. Varl覺覺 ya da yokluu asla kan覺tlanamam覺t覺r. Son kullan覺c覺 taraf覺nda asla da kan覺tlanamayacak gibi g繹r羹n羹yor.

D羹nyan覺n en derin noktas覺 olan Mariana ukuru’ndan ad覺n覺 alm覺 bu d羹zey i癟in bir癟ok iddia vard覺r. Hen羹z ula覺lamamas覺n覺n sebebi, g羹n羹m羹z bilgisayar teknolojisinin bunun i癟in yetersiz olmas覺ndan gelmektedir. Kuantum ile 癟al覺an bilgisayarlar ile Marianas Web’e girilebilecei s繹ylenir.

Bu d羹zey i癟in atas繹zleri, beklenti i癟ine sokan s繹zler de s繹ylenmitir, ‘eer bir g羹n ula覺labilirse, internetteki sava bitecektir’ gibi. Hangi sava? Ne sava覺? demeden edemiyor insan.

Seviye 6

Deep Web d羹nyas覺nda bilinen en tehlikeli seviye olduu s繹ylenir.

Seviye 7 (The Fog/Virus Soup)

Efsaneye g繹re, sava b繹lgesi olarak tabir edilen bir b繹lge, Marianas ve seviye 6 gibi, hakk覺nda hi癟bir ey bilinmeyen, ancak teorilerde yaayan bir d羹zeydir. Sava b繹lgesi olarak adland覺r覺lmas覺n覺n sebebi, herkesin ‘seviye 8’e baka kimsenin 癟覺kmamas覺n覺 istedii i癟in savaacak olmas覺d覺r.

Seviye 8 (The Primarch System)

Bu d羹zey i癟in yap覺lan en embesilce tan覺m ise, internetin son noktas覺 olduudur. G羹n羹m羹zde herhangi bir kiinin ya da devlet organizasyonunun bilmedii bir ‘Primarch sistem’ (God of System – 襤nternetin tanr覺s覺) taraf覺ndan kontrol edildii s繹ylenmektedir.

Seviyenin tepkisiz olduu, ve internet d羹nyas覺na deitirilemeyen komutlar g繹nderdii ifade edilir. Primarch sistem hakk覺nda yerli kaynaklar aras覺nda bilgi bulunmamakla birlikte, standart seviye 8 tan覺mlar覺 d覺覺nda yabanc覺 kaynaklarda da herhangi bir bilgi bulunmamaktad覺r.

Kiral覺k katiller, pornografik i癟erikler, uyuturucu, yasakl覺 belgeler, uzayl覺 fotoraflar覺…

% 95’inden fazlas覺 illegal, yine o orana yak覺n bir k覺sm覺n覺n da pornografik (ancak herhangi bir VPN ile girilebilecek, herkes taraf覺ndan bilinen +18 sitelerde yer alamayacak iren癟 kategorilerde) i癟erikten olutuu bu d羹nya, her ne kadar ‘ill羹minati ve gizli oluumlar, Nazi belgeleri, ikeli ma癟lar, planlar, olaylar olaylar’ gibi anlata anlata bitirilemese de…

Standart internet kullan覺c覺lar覺, 繹zellikle de 襤ngilizce bilmeyen, orada hangi dizinler ile hangi portallara giri yapaca覺n覺n fark覺nda olmayan, k覺sacas覺 ne arad覺覺n覺 ve ne ama癟la orada olduundan habersiz kiiler i癟in Deep Web nedir? Muhtemelen yukar覺daki gibi.

Son olarak, bu konudaki 癟ou yaz覺da belirtildii 羹zere, ben de Deep Web’e giri yapman覺z覺 tavsiye etmiyorum. Zira az orandaki ie yarar say覺labilecek i癟erie ulamak i癟in dahi, gerekli y繹nlendirme dizinlerini bulman覺z 癟ok zaman覺n覺z覺 al覺r, ve vaktiniz boa ge癟mi olur. Ancak yerin alt覺nda b繹yle bir d羹nya var. Bilmekten tabii ki bir zarar gelmez.

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.