Elektrik reten Bakterileri Ay覺rmak 襤癟in Yeni Teknik Gelitirildi

Madenlerin derinliklerinde,g繹llerin diplerinde ve hatta ba覺rsaklar覺n覺zda oksijenin az olduu ortamlarda bakteriler hayatta kalmak i癟in elektrik 羹retmek zorunda kal覺yorlar. Bu k羹癟羹k ama g羹癟l羹 elektrik 羹reticileri spek羹latif deneylerde kullan覺l覺yor ve bir g羹n bataryalarda ve biyo-evlerde kullan覺labilir. Elektrik 羹reten pek 癟ok bakteri t羹r羹 olsa da, bunlar覺n baz覺lar覺 daha iyi.

Bu bakterilerle ilgili en b羹y羹k problem laboratuarda yetitirmenin zorluu ve laboratuar d羹zeneklerinin pahal覺 olmas覺 ve onlarla beraber yeni teknolojilerin gelitirilmesinin olduk癟a zor olmas覺 say覺labilir. MIT m羹hendisleri taraf覺ndan gelitirilen yeni teknikte elektrik 羹reten bakterileri ay覺rmak ve tan覺mlamak daha basit olduundan , teknolojik uygulamalar i癟in daha uygun hale geliyor.

Elektrik 羹reten bakteriler,h羹crelerinde elektron 羹reterek sonra bunu h羹cre membranlar覺ndaki k羹癟羹k kanallara salma 繹zellii var, bu prosese h羹cre d覺覺(extracellular) elektron transferi (EET) prosesi ad覺 veriliyor. Bir bakterinin elektrik 羹retme kabiliyetini tan覺mlamak i癟in bakterinin de yerald覺覺 EET proteini aktivitesini tan覺mlamak gerekiyor fakat bu proses olduk癟a zorlu ve zaman gerektiren bir ilem. 襤te arat覺rmac覺lar bu nedenle dielektrofez ad覺 verdikleri bir prosesle iki farkl覺 t羹r bakterinin elektriksel 繹zelliklerini ay覺r覺yorlar. Bu sayede iki t羹r bakteriyi sanki kurbaa ve ku h羹cresi ay覺r覺r gibi ay覺rabilecekler.

Fakat MIT ekibinin 癟al覺mas覺 sadece elektrik 羹retme kabiliyetindeki ufak bir farka dayan覺yor. Saat cam覺 eklindeki mikroak覺kan kanala uygulanacak k羹癟羹k voltajlarla birbirine yak覺n voltajdaki h羹creler ayr覺labilir. Bakterileri manipule etmek i癟in gereken voltaj覺 bularak veh羹cre boyutunu kaydederek,her bakterinin polarizitesi hesaplanarak , h羹crenin nas覺l elektrik alanda daha kolay elektrik 羹rettii bulunabiliyor. Arat覺rmada daha y羹ksek polarizitenin , daha aktif elektrik 羹reticisi olduu sonucuna ula覺ld覺. Ekibin bir sonraki hedefi gelecein elektrik 羹retim tesislerinde kullan覺lmak 羹zere en iyi adaylar覺 tespit etmek. Eer polarizite 羹zerine yap覺lan g繹zlemler doru ise bu yeni teknik sayesinde elektrik 羹reten bakterilere ula覺m hi癟 olmad覺覺 kadar kolay olacak.

Kaynak :https://www.gercekbilim.com/bilim-insanlari-bakteriden-elektrik-devrim/.

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.