G羹ne I覺覺nda Kendiliinden Yok Olan Plastik

Georgia Teknoloji Enstit羹s羹nden Paul Kohl ve arkadalar覺 g羹ne 覺覺覺na maruz kald覺覺nda kendiliinden yok olan bir t羹r plastik malzeme gelitirdi.

Plastikler polimer yap覺l覺 malzemelerdir. Zincir bi癟imli uzun polimer molek羹llerini meydana getiren k羹癟羹k molek羹ller aras覺nda g羹癟l羹 balar vard覺r.

Bu y羹zden plastik malzemelerin doada kendiliinden yok olmas覺 癟ok zordur. Bazen y覺llar s羹rer. Plastikleri eriterek yok etmek i癟inse genellikle 覺s覺tarak s覺cakl覺klar覺n覺 癟ok y羹ksek seviyelere 癟覺karmak gerekir.

Arat覺rmac覺lar hem dayan覺kl覺 hem de doada kolayca 癟繹z羹lebilecek bir plastik 羹retmek i癟in k覺saca PPHA olarak adland覺r覺lan bir polimere y繹nelmiler. Bu malzemenin en 繹nemli 繹zellii, polimerlerin genelinin aksine, oda s覺cakl覺覺n覺n alt覺ndaki s覺cakl覺klarda bile kendiliinden 癟繹z羹lmesi. Dolay覺s覺yla arat覺rmac覺lar asl覺nda g羹癟l羹 bir polimeri kolayca 癟繹z羹l羹r h璽le getirmenin deil, kolay 癟繹z羹len bir polimeri g羹癟l羹 h璽le getirmenin yollar覺n覺 aram覺lar.

Kohl ve arkadalar覺 PPHA polimerini daha g羹癟l羹 h璽le getirmek i癟in zincir bi癟imli molek羹llerin u癟lar覺n覺 birbirine balayarak molek羹lleri 癟ember bi癟imli h璽le getirmiler. A癟覺k u癟lu zincirlerle kar覺lat覺r覺ld覺覺nda 癟ember bi癟imli molek羹lleri par癟alamak 癟ok daha zor. Ancak 癟ember bir kez k覺r覺ld覺覺nda molek羹l羹n tamam覺 kolayca par癟alan覺yor.

Arat覺rmac覺lar gelitirdikleri plastik malzemenin hangi koullar alt覺nda 癟繹z羹leceini kontrol etmek i癟in malzemenin i癟ine 覺s覺ya maruz kald覺覺nda asidik h璽le gelen bir bileik eklemiler.
Prof. Dr. Kohl, g羹ne 覺覺覺na maruz kalmad覺覺 s羹rece gelitirdikleri malzemenin raf 繹mr羹n羹n 20 y覺l kadar olduunu s繹yl羹yor. Malzeme g羹ne 覺覺覺na maruz kald覺覺ndaysa, bileimine bal覺 olarak, birka癟 dakika ile birka癟 saat aras覺nda 癟繹z羹l羹yor.

Prof. Paul Kohl Gelitirilen malzemenin 繹zellikle asker簾 alanda yararl覺 olaca覺 d羹羹n羹l羹yor. rnein g繹revini tamamlad覺ktan sonra kendiliinden yok olan insans覺z hava ara癟lar覺 ya da bir yerden baka bir yere malzeme ta覺yan plan繹rler 羹retmek gibi.

 

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir