ICANN Nedir ?

ICANN

襤nternetin kararl覺l覺覺n覺 ve b羹t羹nl羹羹n羹 desteklemek i癟in birlikte 癟al覺an k羹resel 襤nternet topluluu

ICANN nedir?

襤nternet Tahsisli Say覺lar ve 襤simler Kurumu(ICANN) uluslararas覺 d羹zeyde organize olmu, 襤nternet Protokol羹 (IP) adresi alan覺 tahsisi, protokol tan覺t覺c覺 atamas覺, genel (gTLD) ve 羹lke kodu (ccTLD) st D羹zey Alan ismi sistemi y繹netimi ve k繹k sunucu sistemi y繹netimi ilevlerinden sorumlu k璽r amac覺 g羹tmeyen bir kurumdur. Bu servisler ilk olarak ABD h羹k羹meti ile yap覺lan s繹zleme gerei 襤nternet Tahsisli Say覺lar Otoritesi (IANA) ve dier kurumlar taraf覺ndan ger癟ekletiriliyordu. G羹n羹m羹zde IANAn覺n ilevini ICANN ger癟ekletirmektedir. zel-kamuya a癟覺k bir ortakl覺k olarak ICANN 襤nternetin 癟al覺ma kararl覺l覺覺n覺n korunmas覺, rekabetin desteklenmesi, k羹resel 襤nternet topluluklar覺n覺n daha geni bir kat覺l覺mla temsilinin salanmas覺 ve tabandan gelen, uzlama temelli s羹re癟lerle g繹revine uygun politikalar覺n gelitirilmesi i癟in 癟al覺maktad覺r.

Alan 襤smi Sistemi (DNS) nedir?

Alan 襤smi Sistemi (DNS) kullan覺c覺lar覺n 襤nternet 羹zerinde yollar覺n覺 bulmalar覺na yard覺mc覺 olur. 襤nternet 羹zerindeki her bilgisayar覺n “IP adresi” (襤nternet Protokol羹 adresi) ismi verilen esiz bir adresi vard覺r. IP adreslerinin (bir say覺 dizisinden oluurlar) hat覺rlanmalar覺 zor olduu i癟in, DNS bu adreslerin yerine tan覺nan bir harf dizisinin (alan ismi) kullan覺lmas覺n覺 salar. B繹ylece “192.0.34.163” yazmak yerine “www.icann.org” yazabilirsiniz.

ICANNin rol羹 nedir?

ICANN, t羹m 襤nternet kullan覺c覺lar覺n覺n ge癟erli adresler bulabilmelerini salamak 羹zere evrensel 癟繹z羹lebilirlikten emin olunmas覺 i癟in DNS’in teknik unsurlar覺n覺n y繹netiminin koordinasyonundan sorumludur. Bunu 襤nternetteki ilemlerde kullan覺lan esiz teknik tan覺t覺c覺lar覺n da覺t覺m覺n覺 ve st D羹zey Alan 襤simlerinin (.com, .info v.s.) kullan覺lma yetkilerinin da覺t覺lmas覺n覺 g繹zlemleyerek yapar.

Mali ilemler, 襤nternet i癟eriinin kontrol羹, istenmeyen ticari e-postalar覺 (spam) ve veri korumas覺yla ilgili kurallar gibi 襤nternet kullan覺c覺lar覺n覺 ilgilendiren dier sorunlar, ICANNin teknik koordinasyon g繹revinin d覺覺nda kalmaktad覺r.

ICANN nas覺l 癟al覺覺r?

ICANNin yap覺s覺 i癟inde h羹k羹metler ve uluslararas覺 anlamalarla kurulan organizasyonlar, irketler, organizasyonlar ve k羹resel 襤nternetin ina edilmesine ve korumas覺na katk覺da bulunma becerisine sahip bireylerle birlikte ortakl覺k i癟inde 癟al覺覺r. 襤nternetin yenilik癟ilii ve s羹rekli olarak b羹y羹mesi kararl覺l覺覺n覺n korunmas覺nda yeni zorluklar ortaya 癟覺karmaktad覺r. ICANNin kat覺l覺mc覺lar覺 birlikte 癟al覺arak, dorudan ICANNin teknik koordinasyon g繹revi ile ilgili olan sorunlara y繹nelmektedirler. 襤leri teknoloji ekonomisinde kendi kendine d羹zenlemelerin en y羹ksek d羹zeye 癟覺kar覺lmas覺 ilkesine uygun olarak, ICANN belki de 襤nternet topluluunun 癟eitli unsurlar覺n覺n bir arada 癟al覺mas覺n覺n en 繹nde gelen 繹rneidir.

ICANN, politika gelitirme s羹recinin y繹neten, uluslararas覺 unsurlardan oluan bir Y繹netim Kurulu taraf覺ndan y繹netilmektedir. ICANNin Bakan覺 ICANNin 襤nternet topluluuna kar覺 癟al覺ma sorumluluunu yerine getirmesi i癟in 羹癟 farkl覺 k覺tada 癟al覺an uluslararas覺 bir 癟al覺anlar topluluunu y繹netmektedir.

H覺zla deien teknolojilerin ve ekonomilerin gereksinimlerine yan覺t vermek 羹zere tasarlanan, esnek, h覺zla uygulanan politika gelitirme s羹reci 羹癟 Destek Organizasyonundan kaynaklanmaktad覺r. Farkl覺 kullan覺c覺 organizasyonlar覺ndan oluan Dan覺ma Komitesi ve teknik topluluklar Destek Organizasyonlar覺 birlikte uygun ve etkili politikalar oluturulmas覺 i癟in 癟al覺覺rlar. Seksenin 羹zerinde h羹k羹met Y繹netim Kuruluna H羹k羹metler Dan覺ma Komitesi arac覺l覺覺yla tavsiyelerde bulunmaktad覺r.

ICANNin baar覺lar覺

ICANNin son d繹nemdeki baar覺lar覺 aras覺nda unlar bulunmaktad覺r:

ICANN genel alan ismi (gTLD) kay覺tlar覺nda pazar rekabetini oluturmu ve bu alan ismi maliyetlerini % 80 oran覺nda d羹羹rerek, t羹keticilerin ve irketlerin alan kay覺t 羹cretleri konusunda y覺ll覺k olarak 1 milyar $ tasarruf etmelerini salam覺t覺r.

ICANN alan isimleri konusunda 5000in 羹zerinde 癟at覺man覺n 癟繹z羹lmesini salayan bir Tekbi癟imli Alan 襤smi at覺malar覺 繹z羹m羹 Politikas覺 (UDRP) gelitirmitir. UDRP verimli ve d羹羹k maliyetli olmak 羹zere tasarlanm覺t覺r.

Uygun teknik komiteler ve hisse sahipleri ile koordinasyon i癟inde 癟al覺arak, ICANN Uluslararas覺lat覺r覺lm覺 Alan 襤simlerinin (IDN) kullan覺ma a癟覺lmas覺 i癟in k覺lavuz ilkeleri belirlemitir, b繹ylece d羹nyadaki y羹zlerce dilde alanlar覺n kaydedilmesi i癟in yol a癟覺lm覺t覺r.

ICANNin S羹ren al覺malar覺

2000de, ICANN yedi yeni gTLDyi kullan覺ma sokmutur: .aero, .biz, .coop, .info, museum, .name ve .pro. ICANN topluluu halen yeni gLTDler eklemek i癟in olas覺l覺klar覺 arat覺rmaktad覺r.

G羹venlik ve eriilebilirlikle ilgili topluluk sorunlar覺na yan覺t olarak, ICANN alan ismi kay覺tlar覺n覺n kamuya a癟覺k veritaban覺 olan Whoisle ilgili olarak 癟eitli at繹lye 癟al覺malar覺n覺 bar覺nd覺rmaktad覺r.

IPv6n覺n, yeni IP adresi numaraland覺rma protokol羹n羹 kullan覺ma girmesiyle, k羹resel a覺n kar覺l覺kl覺 癟al覺abilirlii ICANNin temel g繹revi olmaya devam etmektedir.

ICANN Kat覺l覺mlara A癟覺kt覺r

ICANNin teknik koordinasyon g繹revi ile olduu s羹rece ICANNe kat覺l覺m k羹resel 襤nternet politikalar覺na ilgi duyan herkese a癟覺kt覺r. ICANN web sitesi 羹zerinden ula覺labilen 癟ok say覺da 癟evrimi癟i forum sunmaktad覺r ve Destek Organizasyonlar覺 ve Dan覺ma Komitelerinin kat覺l覺mc覺lara a癟覺k etkin postalama listeleri bulunmaktad覺r.

Ek olarak, ICANN y覺l boyunca kamuya a癟覺k toplant覺lar yapmaktad覺r. Son toplant覺lar B羹kre, Montreal, anghay, Rio de Janeiro ve Akrada ger癟ekletirilmitir.

Destek Organizasyonlar覺 ve Dan覺ma Komiteleri hakk覺nda daha fazla bilgi i癟in, web sitelerine bavurunuz:

Adres Destekleme Organizasyonu (ASO) – <www.aso.icann.org>

lke Kodu Alan 襤smi Destekleme Organizasyonu (CCNSO) – <www.ccnso.icann.org>

Genel 襤simler Destekleme Organizasyonu (GNSO) – <www.gnso.icann.org>

Geni Kat覺l覺ml覺 Dan覺ma Komitesi – <www.alac.icann.org>

H羹k羹metler Dan覺ma Komitesi – <www.gac.icann.org>

ICANN hakk覺nda daha fazla bilgi ICANN’in web sitesinde bulunabilir: <http://www.icann.org>

 

Kaynak :https://archive.icann.org/tr/turkish.html

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir