Melek Alfabesi – Enoch Alphabet

Ibranilerden 繹renilen Celestial ve Enochian Alfabelerine ayr覺ca Melek Alfabeleri de denir. Isan覺n 繹ld羹羹 eski zamanlarda arat覺rmac覺lar Melek H羹k羹mdarl覺klar覺 羹zerinde ciddi 癟al覺malar yapmaya balad覺lar. O zamanlar Hristiyanl覺k ve din 癟ok ciddi konulard覺. H羹k羹mdarlar kimin din hakk覺nda bilgi verip konuabilecei ve kimin konuamayaca覺 羹zerine s覺k覺 kurallar koymulard覺.

Bu arat覺rmac覺lar gibi yasal olmayan yollardan 癟al覺malar yapmak h羹k羹met taraf覺ndan k繹t羹 cezalara 癟arpt覺r覺l覺yordu.

Bu alfabelerin ibranilerin alfabeleri degitirilerek meydana getirildii ve kutsal melek ve Tanr覺 sembolleri i癟erdii belirtilmitir.

Enokyan Maji sistemi, 1580li y覺llarda Dr. John Dee ve Edward Kelleynin 癟al覺malar覺 sonucunda elde edilen son derece karma覺k bir sembol ve dil sistemidir. Bu sistem onlara bedensiz varl覺klar taraf覺ndan tebli edilmiti. bu varl覺klar覺 melek diye tan覺mlad覺lar. Bu sistem, b繹yle k覺sa bir yazida anlatmak i癟in fazla kapsaml覺d覺r. Hatta, Dee ve Kelleynin sand覺klar覺ndan 癟ok daha kapsaml覺 繹rnein, B羹y羹k Elemanlar Tablosu evrenin alt覺 boyutlu bir emas覺d覺r.

Dee ve Kelleynin bunu tam olarak idrak ettikleri d羹羹n羹lm羹yor .癟 boyutun 繹tesini i癟erecek geometrik 癟al覺malar覺n o devirlerde gelimedii bilinmekte .Son asr覺n sonlar覺nda, baz覺 Golden Dawn (Alt覺n afak Cemiyeti) 羹yeleri taraf覺ndan bu konuda 繹nemli 癟al覺malar yap覺ld覺 (繹zellikle McGregor Mathers ve Aleister Crowley). Bu sistemin evren g繹r羹羹 繹yledir, fiziksel evren iki y繹ne ayn覺 anda hareket eden d繹rt boyutlu bir hiperk羹redir .D繹rd羹nc羹 boyutta hareket eden bir Einstein evrenini d羹羹n羹rseniz san覺r覺m buna zaman benzeri hareket iyi bir benzetme olur. Hiperk羹re elemanlara ve alt elemanlara b繹l羹nm羹t羹r (Golden Dawn revizyonunda harfleri ve baka sembolik sistemleri i癟ine yerletirdiler), bunlar da ayr覺ca b繹l羹n羹r, dolay覺s覺yla b羹t羹n羹n her biriminin i癟erdii g羹癟 istenildiinde belirli veya genel olabiliyor.

Varl覺klar bu g羹癟lerin 癟eitli 癟al覺malar覺nda kullan覺lacak insan d覺覺 bir dilde yaz覺l覺 bir dizi metin ,癟ar覺 veya anahtar verdiler. Bu sistemde ayr覺ca, gezegen g羹癟leri vs.. gibi olduk癟a yayg覺n R繹nesans maji unsurlar覺 da vard覺r.

Enochian 1. Psiik Yetenekleri Kuvvetlendirir
Enochian 2. Majikal Korunum ve Kiisel G羹癟
Enochian 3.- ifa Vermek & 襤yiletirmek
Enochian 4. Mutluluk, Keyif ve Ak
Enochian 5.- Gizli Olanlar覺 Bilmek & Kehanette Bulunmak
Enochian 6. Mars覺n G羹c羹
Enochian 7. D羹nyay覺 Kutsamak & G羹zellikleri Korumak
Enochian 8. Ate & Atee H羹kmeden Varl覺klar
Enochian 9. ifa
Enochian 10. Dilek
Enochian 11.- K覺smet & B羹y羹 Bozma
Enochian 12. Gizlediiniz eyleri Korumak
Enochian 13. Birinin Akl覺n覺 Kar覺t覺rma
Enochian 14. Erkeklik Balama & ehvet Yoketme
Enochian 15. Paraya H羹kmetmek
Enochian 16. an 繹hret Kazanmak & 襤nsanlara H羹kmetmek
Enochian 17. K覺smet & Yard覺m
Enochian 18. Huzur & Korunma

Enokyan alfabesiyle r羹yaya girme

Enokyan alfabesiyle r羹yaya girme
birinin r羹yas覺na girebilmek i癟in enokyan alfabesiyle r羹yas覺na girilmesi istenilen kiinin ad覺 yaz覺l覺yor ve bu yast覺覺n alt覺na konuluyor.

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.