Bounce – Bounce Rate

Sistem bounce olmu bir adrese bir daha email g繹ndermez ve kii listesi say覺n覺za dahil etmez ve hard bounce adreslere sistem bir daha g繹nderimler yapmaz. Bounce adreslerin tespit edilebilmesi i癟in en az bir defa g繹nderim yap覺lm覺 olmas覺 gerekir. Bir daha toplu listesi aktard覺覺n覺zda bu adreslerin yeniden aktif olmamas覺 i癟in bounce epostalar覺 silmemelisiniz. Not: kii listeleri men羹s羹nden

BLOG

Web tabanl覺 bilgi payla覺m a覺 olan blog, insanlar覺n bildii, 繹rendii ve paylamak istedii payla覺mlar覺 aktarmay覺 salayan mecrad覺r. weB-LOGin kelimelerinin k覺salt覺m覺 eklinde oluan blog kelimesi birleik kelimenin k覺saltmas覺 olarak oluturulmutur. 襤nternet ortam覺nda kiisel internet sayfas覺 sahibi olmak isteyenler i癟in blog 繹zel bir se癟enektir. Blogla Sitenin Ne Fark覺 Var? Kullan覺c覺lar genellikle internet sitesi ile blogun fark覺n覺 merak

B襤T- BYTE

B襤T Haberleme ve programlamada en k羹癟羹k bilgi depolama birimidir. Bilgisayarda 2 say覺 taban覺nda ifade edilir. BYTE 8 bit 1 Bytetir.:Yani Byte, 8bit deerindedir.Veriboyutuolarakekrandaki bir harfi ifade eder.

BBS (Bulletin Board System)

襤ngilizcesi Bulletin Board System, t羹rk癟esi Bilgisayarl覺 Bilgi Sistemi olan, eskiden telefon 羹zerinden modemle balant覺 kurularak eriilen sistemlerdir. BBS yaz覺l覺m覺 羹zerinde baka kullan覺c覺lara mesaj b覺rakmak, BBS`in dahil olduu mesajlama alar覺ndan mesaj okumak, dosya transferi yapmak ve oyun oynamak m羹mk羹nd羹r.  

BANNER

Web sitelerinin i癟erisine yerletirilen fakat web sitenize bal覺 olmayan reklam alanlar覺d覺r. Sizin web sitenize bal覺 olmayan, fakat ilgi duyduunuz bir m羹teri kitlesi bulunan bir bakas覺n覺n, web sitesine 羹cret kar覺l覺覺 yerletirilir. B繹ylece web sitesine giren kiiler reklam alanlar覺nda bulunan sitelere ait reklamlar覺 izlemi olur. Reklam alan覺ndaki bannera t覺klayan kii, reklama ait siteye y繹nlendirilir. Reklam覺n覺z覺 koyaca覺n覺z sitenin

ATM (Asynchronous Transfer Mode-Ezamans覺z Aktar覺m Modu)

Ezamans覺z Aktar覺m Modu (ATM), ses, resim, video gibi deiik t羹rden verilerin sabit b羹y羹kl羹kte veri paketlerine b繹l羹nerek iletimini salayan bir a teknolojisidir. Veri iletimi s覺ras覺nda paket anahtarlaman覺n bir t羹r羹 olan h羹cre aktar覺m覺 tekniini kullan覺r. Ezamans覺z Aktar覺m Modu sabit b羹y羹kl羹kte k羹癟羹k boyutlu paketler halinde aktar覺m yapt覺覺ndan a donan覺mlar覺na daha etkili anatharlama yapma imkan覺 salar ve 癟ok y羹ksek

ASCII (American Standart Code For Information Interchange)

Harf, karakterleri vb. tan覺mlamak i癟in evrensel olarak kullan覺lan say覺lar k羹mesidir. Latin alfabesi 羹zerine kurulu 7 bitlik bir karakter k羹mesidir. 襤lk kez 1963 y覺l覺nda ANSI taraf覺ndan standart olarak sunulmutur. ASCII’de 33 tane bas覺lmayan kontrol karakteri ve 95 tane bas覺lan karakter bulunur. Kontrol karakterleri metnin ak覺覺n覺 kontrol eden, ekranda 癟覺kmayan karakterlerdir. Bas覺lan karakterler ise ekranda g繹r羹nen, okuduumuz

DOMAIN ( Alan Ad覺 )

Alan ad覺 internet sitesini internet 羹zerinde tan覺mlayan ismidir, IP adresine alternatif olarak kullan覺l覺r. Web sitenizi oluturan i癟erikler(fotoraflar, blog g繹nderileri, yaz覺 tipi dosyalar覺 vb.) web sitenizin dosyalar覺d覺r. Bu web sitesi dosyalar覺 d羹nyan覺n d繹rt bir yan覺ndaki sunucularda bar覺nd覺r覺l覺yor. Fakat bu sunucular sadece IP adresleri taraf覺ndan tan覺n覺yor. IP adresiniz buna benzer bir say覺 dizisidir: 113.18.67.21 IP adresleri, bir

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

G羹n羹m羹zde internet balant覺s覺 i癟in kullan覺lan en pop羹ler balant覺 tekniidir. Ayn覺 hat 羹zerinden hem 癟ar覺 yap覺lmas覺n覺 hem de internete eriimi m羹mk羹n k覺lar. ADSL terimi Asymmetric Digital Subscriber Line覺n k覺salt覺lm覺 halidir.Dier bir deyile telefon hatt覺 羹zerinden yap覺lan dijital haberleme sistemidir. Telefon hatt覺 羹zerinde internet balant覺s覺n覺n kullan覺lmas覺 hem 癟ok daha h覺zl覺 olur hemde s羹rekli aktif bir ekilde internet

Amazon’ un Yapay Zekas覺 Mahkemelerde Kullan覺lacak

Amazon’un evlerimize giren yapay zekas覺Alexa, bu kez ilgin癟 bir olaya kar覺t覺. Geride b覺rakt覺覺m覺z 2015 y覺l覺nda bir cinayet vakas覺nda, tan覺k olarakmahmekedekullan覺lan yapay zekadan ses kay覺tlar覺 al覺nm覺t覺. Ancak mahkeme, Amazon’un reddetmesiyle istedii t羹m ses dosyalar覺na ulaamam覺t覺. imdi ise benzer bir olay tekrar yaan覺yor. Amerika’da, New Hampshire’da ger癟ekleen bir durumada yarg覺癟, Amazon’un yapay zekas覺Alexa‘dan yard覺m istedi. Amazon’un yapay