Atlantis Hakk覺nda Hikayeler

Felaket tam iki dakika bile s羹rmemiti. Bu iki dakika i癟inde milyonlarca insan 繹lm羹, hayvan ve bitkiler yok olmu, geni b繹lgeler ortadan kalkm覺, d羹nyan覺n y羹z羹 ve iklimi bir daha gerisin geriye gelmeyecek ekilde deimiti. Bu Atlantisin batt覺覺 ve onunla beraber insan olunun d羹nyada meydana getirdii o y羹ksek uygarl覺覺n da yok olduu g羹nd羹. Olay Milattan 繹nce 8498

Melek Alfabesi – Enoch Alphabet

Ibranilerden 繹renilen Celestial ve Enochian Alfabelerine ayr覺ca Melek Alfabeleri de denir. Isan覺n 繹ld羹羹 eski zamanlarda arat覺rmac覺lar Melek H羹k羹mdarl覺klar覺 羹zerinde ciddi 癟al覺malar yapmaya balad覺lar. O zamanlar Hristiyanl覺k ve din 癟ok ciddi konulard覺. H羹k羹mdarlar kimin din hakk覺nda bilgi verip konuabilecei ve kimin konuamayaca覺 羹zerine s覺k覺 kurallar koymulard覺. Bu arat覺rmac覺lar gibi yasal olmayan yollardan 癟al覺malar yapmak h羹k羹met taraf覺ndan

Deep Web

Deep Web nedir? 襤lk olarak Deep Webnedir? sorusunu cevaplamak, yerinde bir balang覺癟 olacakt覺r. En basit anlamdaDeep Webi tan覺mlamak gerekirse, bireylerin a癟覺k hizmet verenarama motorlar覺arac覺l覺覺 ile ulaamayaca覺 sitelerin yer ald覺覺 sanal alan eklinde bir a癟覺klama yap覺labilir. Yani sizGoogle,Bing,Yahooya daYandexgibiarama motorlar覺taraf覺ndan yapaca覺n覺z aramalar ile birtak覺m web sitelerine ulaam覺yorsunuz. 襤te ulaamad覺覺n覺z bugizlisitelerin t羹m羹ne deDeep Web, yaniDerin Web deniyor.

Nemrut Da覺

“Kardelik rg羹t羹” Anadolu織dayd覺 Nemrut織un S覺rr覺 Nemrut Da覺 hep gizemli iddialara hedef oldu; hatta uzayl覺lar覺n gizli 羹ss羹 olduu bile iddia edildi; kesin olan tek ey dada bilinmeyen veya hen羹z kefedilmemi t羹nellerin olduu ve efsanevi Commagene Kral覺 I. Antiochos織un kay覺p mezar覺d覺r. Da覺n gizemi, 癟ok deiik alanlara y繹neliyor; H覺ristiyanl覺覺n burada balamas覺ndan tutun da, 襤sa織n覺n doumundaki simgesel anlama ve

Didim Tap覺na覺

Anadolu織da Bir Kehanet Merkezi imdilerde “Orakl”lar覺n yaad覺klar覺 veya ge癟erli olduklar覺 d繹nem M 700 ile MS 300 aras覺ndayd覺. S繹zc羹羹n 羹癟 anlam覺 vard覺r ya da 羹癟 eyi tan覺mlar; birinci anlamda “Orakl” tanr覺lar覺n konutuu kiidir, ikinci anlamda ge癟erli yani g羹ncel olan tap覺nak veya 癟ekinilen, sayg覺 duyulan tanr覺d覺r, 羹癟羹nc羹 anlamda ise tanr覺 taraf覺ndan kahin arac覺l覺覺 ile verilen cevapt覺r. Bat覺

Kapadokya

60 milyon y覺l 繹nce Erciyes, Hasanda覺 ve G羹ll羹da’覺n p羹sk羹rtt羹羹 lav ve k羹llerin oluturduu yumuak tabakalar覺n milyonlarca y覺l boyunca yamur ve r羹zgar taraf覺ndan a覺nd覺r覺lmas覺yla ortaya 癟覺kan b繹lgedir. Kapadokya, Pers dilinde G羹zel Atlar lkesi anlam覺na geliyor. Binlerce y覺ld覺r topra覺nda y羹zlerce uygarl覺覺n yaam覺 olduu bir yerde ya覺yoruz biz. T羹rkiye織nin her karesinde bir gizem, bir soru iareti var. A癟覺klanamayan

Azerbaycan Hakk覺nda

AZAR PAYEGAN Azerbaycan Hakk覺nda Bilinmesi Gerekenler Azar Payegan g羹n羹m羹zde Azerbaycan olarak adland覺r覺lmaktad覺r. Bu telafuzun Fars癟a da anlam覺 Ate Muhaf覺zlar覺d覺r. 襤sminin k繹keni Zerd羹tl羹k d繹nemine dayan覺r. Azerbaycan, G羹ney Kafkasyada Avrupa ile Asya aras覺nda, Hazar Denizinin bat覺s覺nda yer almaktad覺r. lkenin Rusya, G羹rcistan, Ermenistan, 襤ran veT羹rkiyeile Hazar Denizi vas覺tas覺ylaKazakistan, Rusya, 襤ran ve T羹rkmenistanla s覺n覺rlar覺 bulunmaktad覺r. Devletin resmi ad覺 Azerbaycan

Mithra Gizemleri

襤ran’daki K繹ken “Mithra ayinleri, zamanla Dionysos-Sabazius gizemlerinin yerini al覺rken, Mithra’n覺n “maara”lar覺 da, Babil’den 襤ngiltere’ye kadar yay覺lan bir alanda, eski tanr覺lar覺n yeralt覺 tap覺naklar覺n覺n yerine ge癟iyordu.” P. Blavatsky, Isis Unveiled   “Ge癟 Helenistik d繹nem k繹t羹mserliin egemen olduu bir 癟ad覺. Bu 癟ada hem Helen ak覺lc覺l覺覺, hem de Dou’nun otoriter din kurumlar覺 iflas etmiti. Her ikisi i癟in de tek

D羹nyan覺n 襤lk Otomobil 5G Donan覺m覺

Huawei MH5000 5G mod羹l羹 hareket halindeki ara癟larda 6.5Gbps seviyesine kadar indirme h覺zlar覺na imk璽n sunacak. B繹ylece gecikme olmadan veri aktar覺m覺 m羹mk羹n hale gelecek. Bu y覺l itibariyle kullan覺ma yayg覺n kullan覺ma sunulmas覺 beklenen 5G standard覺ndan elbette otomotiv sekt繹r羹 de b羹y羹k fayda salayacak. Ara癟 i癟i elence sistemlerinde i癟erik ak覺lar覺n覺n yan覺 s覺ra s羹r羹c羹s羹z ara癟lar i癟in de5Gteknolojileri b羹y羹k 繹nem ta覺yor. Huawei

Platon’ un Eserlerinde Atlantis

Atlantis Platonun iki diyalouna konu olmutur. Bunlar , Timaios ve Kritias adl覺 dialoglard覺r. Platon Atlantisin 繹yk羹s羹n羹 anlatmaya Timaios adl覺 dialounda balam覺 Kritiasda yeniden ele alarak devam etmitir. Ancak , Kritias yar覺m kalm覺t覺r. Timaios Platonun en ilgin癟 eserlerinden biridir. Platon bu eserinde evrenin dou temas覺n覺 ilemi ve 癟a覺na g繹re olduk癟a radikal bir anlay覺 ile sergilemitir. Platonun