Telekinezi eitleri

Biyokinezi :

襤nsan覺n psiik y繹ntemlerle kendi v羹cuduna h羹kmetsidir. DNA’ lar覺 羹zerinde deiiklik yapmas覺d覺r.

Zaten v羹cudumuza hakimiz diye d羹羹nenler olabilir fakat v羹cudumuz, belli bir yere kadar m羹dahale etmemize olanak verir. rnein i癟 organlar覺m覺z覺n ya da v羹cut s覺cakl覺覺m覺z覺n hareketi kontrol羹m羹z d覺覺ndad覺r.

Asl覺nda kontrol羹m羹z d覺覺nda tabiri uygun deildir 癟羹nk羹 hepsi beynimiz taraf覺ndan kontrol edilir. Beyin bu kontrol羹 ile d羹羹nce kontrol羹m羹z羹 ayr覺 y繹netir.V羹cut makine gibidir, biyolojik saati vard覺r.Yorulduu zaman uyku ister, enerjisi biterken yemek ister. Dola覺m sistemi ya da dier sitemler kurulu sistemlerdir ve belirli bir d羹zen i癟inde 癟al覺覺rlar.

D覺ar覺dan kendi v羹cudunuza yapt覺覺n覺z zararl覺 etkenler ile bu sistemlerin 癟al覺ma eklini iyiletirebilir ya da bozabilirsiniz fakat istediiniz anda kontrol羹 elinize alamazs覺n覺z.

Terrakinezi :

Toprak kontrol羹d羹r ve bu sayede k羹癟羹k sars覺nt覺lar yap覺labilir.

Bu g羹ce sahip olanlar kendilerini gelitirdik癟e daha b羹y羹k sars覺nt覺lar yapabilir. Bu konuda nas覺l yap覺laca覺na dair baz覺 bilgiler internet ortam覺nda mevcut olsa da denememek te fayda vard覺r diye d羹羹n羹yorum.

Pyrokinezi :

Atein kontrol edilmesidir.

Atein kontrol alt覺nda tutulmas覺 ile 癟oalt覺labilir, d繹nd羹r羹lebilir, k羹癟羹lt羹lebilir, bir yerden baka bir yere ta覺nabilir yani atee istenilen ekilde y繹n verilebilir.Pyrokinezi ile alakal覺 olan kiiler ya da bu konuda yetenei olduunu d羹羹nen kiiler kendilerini gelitirebilir, bu konuda uzmanlaarak mum alevini 2 cm den 8 cm kadara y羹kseltebilir.

Pyrokinezi konusunda insanlar覺n v羹cut 覺s覺lar覺 olduk癟a b羹y羹k bir 繹nem ta覺r. Bu 繹nem tamamen v羹cut 覺s覺s覺na odaklanmaktan kaynaklanmaktad覺r.

Pyrokinezi ilemini yapmak i癟in mutlaka bir kamera yan覺n覺zda olmal覺d覺r. 羹nk羹 odaklanma esnas覺nda g繹zleriniz kapal覺 olduunda mumun alevini y羹kseltip y羹kseltmediinizi g繹rmeniz m羹mk羹n deildir. Genelde de odaklanma i癟in insanlar g繹zlerini kapat覺r ve enerjilerini bu ekilde toplar.

Ger癟ek anlamda tehlikeli durumlar oluabileceinden dolay覺 bu konuda bilgi ve yetenek sahibi insanlara dan覺madan deneme yapmaktan ka癟覺n覺lmas覺 gerekmektedir.

Aerokinezi :

Havan覺n kontrol edilmesidir.

Aerokinezi tatl覺 esintiler veya sert r羹zgarlar oluturulabilir. ok fazla tehlikesi olmad覺覺ndan dolay覺 baz覺 denemelerde bulunabilirsiniz.

ncelikle kapal覺 alanda iseniz a癟覺k bir alana ge癟meli 繹rnein park veya sahil kesimi bir yer olabilir, sessiz bir mekan olmas覺 tercihen daha iyi olur.

Balamak i癟in meditasyon yapar gibi zihninizi boaltmal覺 ve bir m羹ddet dinlendirmelisiniz.

Beyninizi havan覺n s覺cak souk r羹zgar覺n sert veya tatl覺 estii gibi alg覺lamaya 癟al覺mak i癟in konsantre olmaya 癟al覺覺n. Derin nefes al覺p vererek i癟inize 癟ektiiniz havay覺 hissetmeye 癟al覺覺n ve bu hava ile b羹t羹nlemeye 癟al覺覺n.

Yakla覺k bir saat kadar kendinizi kasmadan bu ilemi yapmaya 癟al覺覺n. Bu s羹re bu egzersize al覺man覺z i癟in gerekli bir zamand覺r. Zaten zaman i癟inde bu s羹releri azaltabileceksiniz.

Dikkatinizi ba覺n覺z覺n 羹st k覺sm覺na ( ta癟 癟ahras覺 ) verin. Ba覺n覺zda ki bu b繹l羹m enerjiyi al覺p d繹n羹t羹receiniz aland覺r. Nefes al覺rken enerjinin ba覺n覺z覺n 羹st羹nden i癟inize dolduunu hayal edin. Bu ilemi ba覺n覺z覺n 羹st k覺sm覺na kar覺ncalanma hissi gelene kadar devam ettirin. Kar覺ncalanma hissettiinizde ta癟 癟ahran覺z aktif hale gelmi demektir.

Nefes al覺p i癟inize 癟ekmi olduunuz enerjinin g繹羹s kafesinizin ortas覺ndan ileriye doru 癟覺kt覺覺n覺 hayal edin. Bir s羹re sonra bunu bir d繹ng羹 olarak s羹rekli tekrarland覺覺n覺 hayal edin. Odaklanmay覺 baar覺nca g繹zlerinizi a癟覺n ve bu ekilde imaj 癟al覺mas覺na devam edin.

Bu ilemi bir ka癟 hafta boyunca yapmaya devam ederseniz zamanla bu ilemin ustas覺 haline gelebilirsiniz.

Bu konuda daha detayl覺 bilgiler de mevcuttur. Fakat burada sadece giri seviyesini sizlere aktard覺m.

Elektrokinezi :

D羹羹nce g羹c羹yle elektrie h羹kmetmektir.

Olduk癟a tehlikeli bir telekinezi tekniidir. Bu telekinezi yeteneine sahip olan bir insan durdurma, eritme ve t羹m elektronik cihazlar覺 etkileyebilir.

Tehlikeli bir telekinezi y繹ntemi olduu i癟in nas覺l yap覺laca覺na dair bilgi vermemizin yanl覺 olduunu d羹羹n羹yorum.

Zaten internette yeterince bu konuda bilgiler mevcut fakat dediim gibi olduk癟a tehlikeli olduu i癟in uzak durman覺z覺 tavsiye ediyorum.

Hidrokinezi :

D羹羹nce g羹c羹yle s覺v覺 haldeki maddeler h羹kmetmektir.

S覺v覺 durumdaki bir maddenin molek羹llerine n羹fuz etme yeteneidir. Pirokinezinin aksine burada su oluturmaktan bahsedemeyiz. Varolan su k羹tlesinin bi癟imini deitirmek yani manipule etmek esas ama癟t覺r.

Balang覺癟 itibariyle gelitirme teknikleri telekineziye benzeyebilir. 繹rnek verecek olursak, bir su k羹tlesinin ortas覺ndaki mantar t覺pay覺 hareket ettirmek. Fakat dikkat edin, mantara odaklanmak deil, suya etki ederek mantar覺 oynatmak. T覺pk覺 girdaba yakalanan bir geminin s羹rekli d繹nmesi gibi.
Burada “Bu zaten suya telekinezi uygulamak deil midir?” diyebilirsiniz. Evet asl覺nda olabilir.

Fakat suyla ger癟ek bir balant覺 kurmal覺s覺n覺z, sadece maddeye y繹nelik bir fizik deil elemetin kendisiyle bir olmal覺s覺n覺z. Eer ger癟ek yeteneiniz suysa zaten egzersiz s覺kl覺覺n覺za g繹re, k覺sa bir s羹rede ilerleme kaydedebileceksiniz. Su hari癟 bir ey d羹羹nmeden meditasyon yap覺n, younla覺n. b羹t羹n羹yle suyla kapland覺覺n覺z覺, gerektiinde suyun derinliklerinize dald覺覺n覺z覺 hissedin ve su olun..!

Fotokinezi :

Anlam覺 fotonlar覺 kontrol etmektir.

Fotonlar覺 kontrol ederek karanl覺k ortam覺 ayd覺nl覺a,ayd覺nl覺k ortam覺 karanl覺a 癟evirebiliriz. rnein,merdivenlerdeyken 覺覺klar s繹nd羹 her yer zifiri karanl覺k. Fotokinezi yeteneimizi kullanarak g繹z羹m羹z羹 beyin g羹c羹 ile bir gece g繹r羹羹 繹zelliine 癟evirebiliriz.
G繹r羹nmez olup, g繹r羹nmez oldurabiliriz.

Fotonlar覺 kontrol ederek cismin arkas覺ndaki g繹r羹nt羹n羹n ayn覺s覺n覺 cismin 羹zerine fotokinezi yeteneimizi kullanarak yans覺t覺r覺z.Bu ekilde g繹r羹nmezlik yap覺l覺r.Belki baka yollar覺 vard覺r ama bana en mant覺kl覺 gelen bu y繹ntem.

Fotokinezi yapabilmek i癟in ve kendimizi gelitirmek i癟in 繹nce fotonlar hakk覺nda bilgi sahibi olmak gerekir.
Foton, 覺覺k duvar覺 羹zerinde her iki aleme ait pozitif ve negatif k羹tleleri dengede olan ve 覺覺k h覺z覺yla hareket eden bir birleimdir. Foton, saniyede yakla覺k olarak 300.000 km. h覺zla hareket etmek zorunluundad覺r.

Foton, elektromanyetik alan覺n en temel birimidir (quant), 覺覺k taneciidir.

I覺k h覺z覺yla hareket eder. Sonsuz 繹mr羹 vard覺r. Durgun k羹tlesi s覺f覺r olarak kabul edilir (2005 y覺l覺ndaki son verilere g繹re k羹tlesinin 羹st limiti m<6 \times 10^{-17} eV eklinde ifade edilmektedir), ancak enerjisi ve momentumu vard覺r. Fotonlar覺n enerjisi, frekans覺na bal覺d覺r.

Umbrakinezi :

Beyin g羹c羹yle karanl覺a ( g繹lgelere ) h羹kmekmektir.

Olduk癟a zor bir telekinezi 癟eidir. Nas覺l yap覺ld覺覺na dair birka癟 blog da bilgi mevcuttur.

Fakat olduk癟a zor olduu i癟in denemeye demez diye d羹羹n羹yorum.

Magnetokinezi :

Elektromanyetik ve manyetik alanlara h羹kmetmektir.

Bu g羹ce sahip olanlar m覺knat覺slanan maddeleri b羹kebilir. Pusulalar覺 bilin癟li-bilin癟siz olarak etkileyebilirsiniz.

M覺knat覺slar覺 y繹nlendirebilirsiniz. Hoparl繹rleri bozabilir veya ondan istediiniz sesleri 癟覺kartabilirsiniz.

Gyrokinezi :

Yer癟ekimsel alanlara h羹kmetmektir.

Yer癟ekimini etkilersiniz. Bu y繹ntemlerle tavanda y羹r羹yebilir, havalanabilirsiniz.

Hatta ve hatta 癟ok y羹ksek bir yerden atlayarak yava癟a yere inebilirsiniz.

Tabi olduk癟a tehlikeli bir durum olaca覺ndan dolay覺 bunu yapmak neredeyse imkans覺z gibidir.

Bu y羹zden yeteneklerinizi y覺llarca 癟al覺arak gelitirmeli ve ustalamal覺s覺n覺z. Ancak o zaman bu gibi tehlikeli denemeleri yapabilirsiniz.

Termokinezi :

襤sminden de anla覺laca覺 羹zere bir maddeyi d羹羹nce g羹c羹 ile 覺s覺tmakt覺r.

Bu g羹ce sahip olanlar d羹羹nce g羹c羹 ile istedikleri maddeleri 覺s覺tabilirler. Hatta havay覺 dahi 覺s覺tabilir istediiniz ekilde oda s覺cakl覺覺n覺 d羹zenleyebilirsiniz.

Cryokinezi :

Maddeleri ve havay覺 soutmaya h羹kmetmektir.

Bu g羹癟 ile maddeleri ve havay覺 soutabilirler. Yaz aylar覺nda havay覺 soutmak olduk癟a elenceli ve ie yarar olsa gerek

Psikokinezi :

Maddeye her ekilde h羹kmetmektir.

襤nsanlarda en az bulunan yetenek diyebilirim. Bu g羹ce sahip olanlar ger癟ek anlamda marvel filmlerinde ki gibi 羹st羹n g羹癟lere sahip demektir.

Bu konu hakk覺nda 癟ok daha fazla bilgiler nette mevcuttur. Fakat unu unutmay覺n bu en az bulunan yetenek olduundan dolay覺 癟ok fazla bu konuda 羹mitlenmeyiniz.

Lunarkinezi :

Negatif enerjilere h羹kmetmektir.

Bu g羹ce sahip olanlar insanlarda ki negatif enerji al覺p kendileri i癟in sald覺r覺 vb. eylerde kullanabilirler. Bazen filmlerde g繹r羹r羹r羹z seni lanetledim misali.

Her ne kadar lanet gibi olmasa da kar覺m覺zdaki insan覺 olduk癟a korku dolu bir hale getirebiliriz.

Laktokinezi :

S羹t ve s羹t 羹r羹nlerine h羹kmetmektir.

San覺r覺m bu g羹癟 ehirde yaayan insanlar覺n pek iine yaramayacakt覺r. Ama bir 癟iftlik ya da 羹retim tesisinde iseniz eer 羹rettiiniz s羹t ve s羹t 羹r羹nlerinin tad覺n覺 ve tuzunu deitirebilirsiniz.

Metakinezi :

Metallere h羹kmetmektir.

Metalleri kontrol ederek ekil deitirebilir veya hareket ettirebilirsiniz. Magnetokinezi gibi manyetik alanla deil bildiimiz s覺radan bir demircinin demir ilemesi gibi kontrol edebilirsiniz.

Kuantokinezi :

Maddelere molek羹l ve atom d羹zeyinde h羹kmetmektir. ( Kuantum fizii ile alakas覺 yoktur )

San覺r覺m bu g羹ce sahip olanlar覺n verimli olabilmesi i癟in fizik konusunda bilgili olmas覺 gerekmektedir. Yoksa pek ie yarar sonu癟lar almak m羹mk羹n olmayacakt覺r.

Vitakinezi :

Psiik tedavi yapma g羹c羹d羹r.

Bu kinezi 癟eidi bana g繹re insanlara en faydal覺 olan 癟eittir. Bu g羹ce sahip olanlar ellerinden geldiince insanlar覺n hastal覺klar覺n覺 d羹zeltmeye 癟al覺t覺覺n覺 g繹r羹r羹z.

Bu ekilde g羹c羹 olanlar etraf覺nda ya da bulunduklar覺 ehirde insanlara yard覺m etmek i癟in gerekenleri yaps覺nlar. En erdemli eylerden biri de yard覺m etmektir.

Atmokinezi :

Atmosfere h羹kmetmektir.

Atmosfer bas覺nc覺 deitirebilir, imekler 癟akt覺rabilir ve f覺rt覺nalar 癟覺kartabilirsiniz. Tehlikeli olduu kadar faydal覺 y繹nleri de vard覺r. rnein uzun zamand覺r yamur yamam覺 bir yere yamur da yad覺rabilir veya 癟ok yaan bir yerde yamuru dindirebilirsiniz.

Choronokinezi :

Zamana belli bir 繹l癟羹de h羹kmetmektir.

Zaman覺 belli bir 繹l癟羹de yavalatabilir veya h覺zland覺rabilirsiniz.

Flash dizisini izleyenleriniz varsa bir b繹l羹mde n羹kleer bir bomba patlamak 羹zereyken zaman覺 yavalatarak buna 癟繹z羹m arad覺覺n覺 g繹rm羹s羹n羹zd羹r. Bu dizide ki kadar olmasa da yine bu benzer ekilde zamana h羹kmedebilirsiniz.

==============================================================================

Arkadalar pek 癟ok daha bilmediimiz kinezi 癟eitleri mevcuttur. Bu kinezi 癟eitlerinden d羹nyan覺n 癟ounun da haberi yoktur.

Bu olaylara yatk覺n biri deilim diyebilirsiniz. Bende 癟ou zaman diyorum ama bir eye odaklanmay覺 baard覺覺n覺z ve sabrettiiniz s羹rece sizde kendinizde olan g羹c羹 ortaya 癟覺karabilirsiniz.

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.