Y羹ksek Proteinli Beslenme Sal覺kl覺 Olmayabilir

D羹nya 羹zerinde ki pek 癟ok kii y羹ksek proteinli beslenmenin sal覺kl覺 olduunu d羹羹nse de asl覺nda bu sal覺k a癟覺s覺ndan iyi olmayabilir. A覺r覺 protein t羹ketimi genelde 羹lkemizde padiah hastal覺覺 olarak an覺lsa da hastal覺覺n as覺l ad覺 olan gut monoartritine hastal覺覺na sebebiyet verebiliyor ve bununla bal覺 olarak bir 癟ok hastal覺k ve sal覺k sorununa yol a癟abiliyor.

Kurtlar ve meyve sinekleri 羹zerinde yap覺lan arat覺rmalara g繹re protein y繹n羹nden zengin bir diyet uyguland覺覺nda protein sentezi ne kadar h覺zlan覺rsa sentez s覺ras覺nda o kadar da hata meydana geliyor ve bu hatalarda kurtlar ve meyve sineklerinin yaam s羹resine bu orant覺da azalt覺yor.

襤ncelenen protein sentezinde h羹crenin 癟ekirdeinde bulunan DNA kendisini eliyor. Bu olaydan sonra DNA 羹zerindeki genetik bilgi transkripsiyon ile RNA’ya aktar覺l覺yor vemRNAdenilen mesajc覺 RNA oluuyor. Akabinde mRNA h羹cre sitoplazmas覺nda bulunan ribozomlara gidiyor ve ribozomlar覺n iki 羹nitesi aras覺na yerleiyor. Bu ilemi takiben protein sentezi aamas覺 bal覺yor. G繹r羹ld羹羹 羹zere sentezin balamas覺 dahi uzun bir s羹rece zorlanmaktad覺r.

H羹cre sitoplazmas覺nda bulunan ve ta覺y覺c覺 RNA olarak adland覺r覺lan tRNAdizileri de ribozoma geliyor ve uygun dizilimle yerleiyorlar. Bu dizilimden sonra tRNA’lara bal覺aminoasitlerbirbirleriyle birleerek protein zincirlerini oluturuyorlar. Bu uzun ilemler ister istemez sentezi zorlamaktad覺r.

Yap覺lan bu arat覺rmalarla 癟ok fazla protein t羹ketmenin sentez s覺ras覺ndaki bozulmaya bal覺 yaam s羹resini k覺saltt覺覺n覺 g繹stermi olduu kan覺tland覺.

Yay覺mlanan baz覺 arat覺rmalara g繹re d羹羹k protein ve y羹ksek karbonhidrat miktar覺 i癟eren diyet daha uzun ve sal覺kl覺 yaam覺 da beraberinde getiriyor. Karbonhidratlar覺n k繹t羹 羹ne sahip olduunu belirten arat覺rmac覺lar, iyi ve k繹t羹 olarak nitelendirilen karbonhidratlar aras覺ndaki dengenin kurulmas覺na dikkat 癟ekti. Genel olarak akdeniz diyetinin en sal覺kl覺 diyet olduunu belirtmekle beraber meyvelerde,sebzelerde ve ilenmemi tohumlarda bulunany羹ksek lif i癟eren karbonhidratlar覺n t羹ketimi v羹cut i癟in bir癟ok yarar覺 da beraberinde getiriyor.

Zaten 癟ou zaman yemeklerden bir ka癟 saat sonra meyve yemenin v羹cuda iyi geldii toplumumuz taraf覺ndan bilinmektedir.

Asl覺nda benim g繹r羹羹me g繹re hereyin organik olan覺n覺 t羹kettiimiz s羹rece sal覺k konusunda sorun yaamay覺z. Fakat g羹n羹m羹zde ne yaz覺k ki organik 羹r羹n bulmak 癟ok zor ve mecburen hereyin katk覺l覺 olan覺n覺 t羹ketmek zorunda kal覺yoruz. 襤nallah gelecekte art覺k en az覺ndan T羹rk toplumu olarak organik 羹r羹n t羹ketmeye ve 羹retmeye daha fazla a覺rl覺k veririz.

 

 

 

 

 

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.